EU-ministers akkoord over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

UNKNOWN

Vlaams minister-president en minister van Landbouw Kris Peeters (CD&V) zegt verheugd te zijn dat de Europese Landbouwraad in deze moeilijke economische tijden het belang blijft erkennen van een stevige ondersteuning van de landbouwsector.

De Europese ministers bereikten vanochtend, na een marathonvergadering, een akkoord over enkele aanpassingen aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De productielimiet voor melk wordt vanaf volgend jaar tot 2013 jaarlijks met 1 procent verhoogd en de rechtstreekse subsidies worden verlaagd.

Uitbreiding
Peeters vindt dat de geleidelijke uitbreiding van het Europees melkquotum het meeste aandacht trekt. In concreto gaat het om een uitbreiding van jaarlijks 1 procent. Eerder werd al beslist dat de quota vanaf 2015 helemaal verdwijnen.

Peeters benadrukt dat op vraag van Vlaanderen een belangrijke wijziging werd doorgevoerd aan de vetcorrectiecoëfficiënt, waardoor de Vlaamse melkveehouders binnen hun quotum 3,6 procent meer melk kunnen produceren.

Tevreden
Ook de extra financiële mogelijkheden om in te spelen op een aantal nieuwe maatschappelijke uitdagingen, onder andere biodiversiteit en hernieuwbare energie, vindt Peeters belangrijk. Hij is tevreden dat de extra middelen voorzien kunnen worden voor een aantal innovatieve investeringen.

Op het kabinet-Peeters reageert men tevreden op het gemeenschappelijk standpunt dat Vlaanderen en Wallonië gisterenavond bereikten over de melkquota. Zonder akkoord had federaal minister Laruelle zich op de Landbouwraad buiten de quotadiscussie moeten houden. Nu konden beide gewesten via Laruelle met één stem spreken op het Europese toneel, klinkt het bij Peeters.

Voorbereiding
Het gemeenschappelijke standpunt kwam, en komt, erop neer dat het Vlaams en het Waals Gewest zich aanpassen aan de nieuwe situatie zoals die door Europa voorgeschreven wordt, en de nieuwe regelgeving ook zullen voorbereiden. (belga/tdb/adv)