Duitsland en VS versterken strijd tegen terreur

UNKNOWN

Duitsland en de Verenigde Staten versterken hun samenwerking in de strijd tegen de terreur. De regeringen van beide landen hebben vandaag in Berlijn een akkoord ondertekend dat de uitwisseling van persoonlijke gegevens over terreurverdachten moet vereenvoudigen.

Aanslagen verhinderen
Algemeen is het doel van het akkoord zware criminaliteit te bestrijden, maar de focus ligt op het samen zo vroeg mogelijk verhinderen van terreuraanslagen. Zo zal ook zonder formeel verzoek het overmaken van gegevens over bepaalde personen mogelijk zijn, wanneer de verdachtmaking gerechtvaardigd is dat die personen terreurdaden zullen begaan of een opleiding voor terreurdaden volgen of gevolgd hebben.

Vingerafdrukken
Van zodra de VS de rechtelijke en technische basis gecreëerd hebben, zal ook een beperkte toegang tot vingerafdrukken en DNA-gegevens van de veiligheidsautoriteiten in telkens het andere land mogelijk zijn. Die regeling beantwoordt aan degene die bestaat tussen verschillende EU-lidstaten. (afp/bdr)