Duitsland en Griekenland raken er niet uit

REUTERS
Bijna twee weken na het aantreden van een door links geleide regering in Griekenland zit er nog steeds geen schot in de Europese gesprekken over de financiële toekomst van het land. "We agreed to disagree" ("We zijn het eens dat we het oneens zijn"). Dat zei de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble in Berlijn na een ontmoeting met zijn nieuwe Griekse ambtgenoot Yanis Varoufakis. Die betwistte zelfs de diplomatieke oneliner van de Duitser. "We zijn het eens om onderhandelingen te starten."

In het gesprek met Varoufakis kon Schaüble naar eigen zeggen "zijn scepsis" over bepaalde door de Griekse regering aangekondigde maatregelen "niet verbergen". "Sommige maatregelen gaan niet noodzakelijk in de goede richting", zei de Duitser, die eraan toevoegde dat hij respect moest opbrengen voor het mandaat dat de nieuwe regering in Athene van de kiezers heeft gekregen.

De aangekondigde maatregelen, zoals de stopzetting van een aantal privatiseringen en het heropvissen van ontslagen ambtenaren, druisen in tegen de voorwaarden die de internationale kredietverleners de voorbije jaren aan Griekenland hadden opgelegd in ruil voor de financiële redding van het euroland. Schaüble herinnerde er Varoufakis aan dat "betrouwbaarheid de voorwaarde voor vertrouwen is".

Schaüble drong erop aan dat de Griekse regering de gesprekken hervat met de trojka, de inspecteurs van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds die erop toezien dat Athene de besparingen en economische hervormingen van het steunprogramma uitvoert. Varoufakis had de trojka vorige week nog de wacht aangezegd. Het steunprogramma verstrijkt eind februari en dan valt ook de resterende steun weg.

Staatsobligaties

De nieuwe regering wil van het programma af en hoopte dat de ECB het land enige ademruimte zou geven om een nieuw akkoord te bereiken met de kredietverleners. Varoufakis kreeg woensdag echter een koude douche toen de centrale bank in Frankfurt meldde dat de Griekse banken vanaf 11 februari geen Griekse staatsobligaties meer mogen gebruiken als onderpand om liquiditeiten te bekomen, een gunstregeling in het kader van het steunprogramma. De beslissing dreigt de herfinanciering van de Griekse staat nog meer te bemoeilijken.

Varoufakis sloeg in Berlijn dan ook een verzoenende toon aan. Hij verzekerde de grootste kredietverlener van Griekenland dat de nieuwe regering niet langer aanstuurt op de kwijtschelding van een deel van de staatsschuld en "alles zal doen wat in haar macht ligt om een staking van betaling te vermijden". Tegelijkertijd beklemtoonde hij het belang van een "overbruggingsfinanciering" tot eind mei, in afwachting van een nieuw akkoord met de kredietverleners, zonder in detail te treden.

Zowel Schaüble als Varoufakis herhaalde dat Griekenland deel van de eurozone moet blijven en dat onderhandelingen de oplossing moeten bieden. Maar voor het overige heeft de eerste Europese rondreis van Varoufakis weinig duidelijkheid geschapen en lijken de standpunten van beide partijen nog even ver van elkaar verwijderd. Volgende week buigen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich in Brussel over deze nieuwe episode in het al vijf jaar aanslepende Griekse drama.