Donald Trump draait Obama's belangrijkste maatregel om luchtvervuiling aan te pakken terug

Tot 1.400 extra doden mogelijk door minder strenge milieuregels

Trump in mei 2016 op campagne met een mijnwerkershelm in Charleston, West Virginia. De toen nog presidentskandidaat beloofde de "oorlog tegen steenkool" te beëindigen.
AFP Trump in mei 2016 op campagne met een mijnwerkershelm in Charleston, West Virginia. De toen nog presidentskandidaat beloofde de "oorlog tegen steenkool" te beëindigen.
De Amerikaanse regering van president Donald Trump heeft haar voorstel bekendgemaakt om een einde te maken aan de Clean Power Act. Die wet, een van de paradepaardjes van Trumps voorganger Barack Obama, verplichtte energieleveranciers om de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren fors te verminderen. Trump veegt die wet nu van tafel en geeft de Amerikaanse steenkoolcentrales opnieuw veel meer ademruimte. Figuurlijk dan. 

Obama legde zijn plan in 2015 op tafel met als doel de Amerikaanse uitstoot van schadelijke stoffen en de wereldwijde klimaatverandering fors aan te pakken. De Democraat verplichtte de energiesector om tegen 2030 32 procent minder broeikasgassen uit te stoten in vergelijking met 2005. Bedoeling was minder afhankelijk te worden van schadelijke steenkoolcentrales en investeringen in schone energie zoals wind en zon aan te zwengelen.

Maar het ambitieuze voorstel belandt nu in de prullenmand. Obama's opvolger Trump wil graag komaf maken met diens erfenis en schrapt elke nationale doelstelling. De 50 Amerikaanse staten krijgen de vrijheid om zelf uitstootlimieten op te leggen. Verplichtingen komen er niet. Ook zullen staten gemakkelijker allerhande andere regels kunnen omzeilen, bijvoorbeeld rond aanpassingen aan oude steenkoolcentrales.

Uitstoot zal toenemen

De volledige Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen zal in beste geval tegen 2030 verminderen met amper 0,7 tot 1,5 procent, zegt de regering nu. De toename van CO2-uitstoot wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de wereldwijde klimaatverandering. De Verenigde Staten zijn de tweede grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, na China.

Maar door het nieuwe voorstel zullen er ook opnieuw meer vervuilende stoffen de lucht in worden geblazen, met gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. De Amerikaanse regering erkent dat ook zelf, zij het met enige tegenzin. In het voorstel zegt de EPA - in honderden pagina's technische analyses - dat de uitstoot van broeikasgassen zal toenemen, zo ontdekte The New York Times. "De voorgestelde regelgeving aannemen zal de uitstoot van CO2 en bepaalde stoffen die een invloed hebben op de menselijke gezondheid, doen toenemen."

Meer doden en zieken

In het plan worden verschillende scenario's voorgesteld die staten kunnen volgen, telkens met de consequenties op uitstoot- en menselijke vlak. In het meest realistische scenario zegt de EPA zelf dat er jaarlijks tussen 470 en 1.400 vroegtijdige overlijdens te verwachten zijn door de uitstoot van ultrafijn stof. Obama's plan verwachtte tegen 2030 jaarlijks net 1.500 tot 3.600 vroegtijdige overlijdens te voorkomen.

Hetzelfde voor het aantal gemiste schooldagen doordat kinderen ziek worden door de uitstoot van de broeikasgassen. Onder Obama's voorstel werd verwacht dat er elk jaar 180.000 minder ziektedagen op school zouden zijn en het aantal astmagevallen significant zou dalen. Het nieuwe plan verwacht 21.000 extra gemiste schooldagen en 48.000 nieuwe astmagevallen. 

AP

Boekje te buiten

Volgens Trump ging Obama met zijn voorstel indertijd zijn boekje ver te buiten en heeft de Amerikaanse milieubeschermingsdienst EPA (Environmental Protection Angency) het recht niet om alle staten en elektriciteitscentrales dezelfde doelstelling op te leggen. De nieuwe regering zegt dat met het voorstel dezelfde ambities vooropgesteld worden, maar op een legale en flexibelere manier. Obama's plan werd indertijd meteen aangevochten door steenkoolafhankelijke staten en kon daarom nooit wet worden.

Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 meermaals om opnieuw voor jobs te zorgen in de tanende steenkoolindustrie. De "oorlog tegen steenkool" moest gestopt worden, vond hij. Sinds 2010 moesten er in heel de VS al meer dan 200 steenkoolcentrales de deuren sluiten en gingen duizenden jobs verloren. Maar experts wijzen erop dat die sluitingen gewoon het gevolg zijn van een economische realiteit. Het nieuwe plan van de Amerikaanse regering zal daar wellicht weinig aan veranderen.

17 procent hernieuwbare energie

30 procent van alle Amerikaanse elektriciteit kwam vorig jaar voort uit steenkool. De grootste energiebron was gas (32 procent). 20 procent kwam voort uit kerncentrales, en hernieuwbare energiebronnen als waterkrachtcentrales en windmolens waren goed voor 17 procent.

Trump zal het plan, Affordable Clean Energy of Betaalbare Propere Energie gedoopt, vandaag voorstellen op een verkiezingsbijeenkomst in West Virginia, een staat met een grote steenkoolindustrie die economisch zwaar is getroffen. Ook vandaag nog tweette hij wat experts als onzin beschouwen: "CLEAN COAL!!!" of 'propere steenkool.

Begin deze maand schrapte de regering ook al de strenge milieunormen die zijn voorganger had opgelegd aan de auto-industrie.
155 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • ingrid mertens

  DUMP TRUMP! Beste oplossing voor mens, dier en natuur! De enige hoop voor de gezondheid van de generaties ook na ons!!

 • frans Venloo

  In ruil hiervoor heeft Trump beloofd 50 zakjes niet vervuilde lucht aan te kopen .

 • Jean CLAUDE Ahn

  Donald Trump is wel trouw aan zijn beloftes om volle tewerkstelling te verschaffen, en veel administratieve belemmeringen aan de industrie op te ruimen. Dat doet hij met de regelmaat van de klok. Het is ook blijkbaar wat de meeste Amerikanen willen en zijn populariteit sijgt bij de arbeiders en de minderheden. Dikwijls is het leefmilieu alléén maar een mom om bepaalde industries en maatschappijen te bevoordelen.

 • Johan Apatride

  California heeft hoe dan ook de strengste uitstootnormen ter wereld en zware amerikaanse benzinemotoren stoten veel minder schadelijke stoffen uit (Atkins-cyclus) dan onze opgefokte "eco" dieselkes.

 • Gerry Cle

  Goed werk van Trump. Eerst 'Obama care' afschaffen zodat miljoenen mensen geen deftige medische verzorging kunnen betalen en daarna de luchtvervuilers vrij spel geven. GENIAAL!