Deze kaart toont risico op aanslagen in heel de wereld

Aon
Terwijl de dreiging van terrorisme en politiek geweld netto wereldwijd afneemt, neemt het risico daarop in negen westerse economieën net toe. België is een van de landen met een toegenomen terreurdreiging, zo blijkt uit gegevens van verzekeraar Aon. Het bedrijf stelde in samenwerking met The Risk Advisory Group een kaart samen waarop je de risico's per land en per regio kan zien. Je kan ze in detail bekijken via de link onderaan dit artikel.

De westerse landen met een verhoogd risico zijn naast België Australië, Canada, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Noorwegen. De andere landen waar het risico toeneemt zijn Lesotho, Saoedi-Arabië, Tanzania en Oekraïne.

Als oorzaak kijkt Aon vooral naar de stijgende "invloed van Islamitische Staat en de voortdurende dreiging van aanhangers van al-Qaida en daaraan gelieerde groepen". Aon meldt ook dat België op de twaalfde plaats staat in de lijst van landen die Syriëstrijders leveren. Sinds april 2014 zouden uit ons land 440 mensen zijn vertrokken om in Syrië te gaan vechten. "De migratie van extremisten naar het Midden-Oosten heeft de dreiging in sommige landen zoals Rusland zelfs doen afnemen", luidt het. "Maar wereldwijd is de dreiging van terreurdaden toch toegenomen door het succesvol rekruteren van strijders die bereid zijn om overal daden van geweld te plegen."

Aon verwijst ook naar "het groeiende risico op gewapende conflicten door een veranderend en instabiel regionaal machtsevenwicht. De rivaliteit en het opeisen van het leiderschap van de globale jihadistische beweging is kenmerkend voor het globale terrorisme sedert het ontstaan van IS", luidt het.

Een overzicht van de buitenlandse strijders in Syrië.
Aon Een overzicht van de buitenlandse strijders in Syrië.

Goed nieuws

Maar er is ook goed nieuws. In 21 landen zijn de risico's van terrorisme en politiek geweld gedaald, namelijk in Albanië, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Brazilië, Costa Rica, Kroatië, Cuba, Tsjechië, Egypte, Fiji, Guyana, Honduras, Kirgistan, Mauritanië, Mongolië, Marokko, Mozambique, Panama, Tunesië en Oezbekistan. Vooral Zuid-Amerika is dus veiliger geworden, met een daling in zeven landen. Cuba en Honduras laten zo de eerste risicodaling van het decennium zien. "Dit is het gevolg van de vooruitgang die is geboekt in het contraterrorisme en van acties om een einde te maken aan langlopende conflicten in Colombia en Peru", meldt Aon.

Aon

Risicogebieden

Aan de andere kant leiden oplopende geopolitieke spanningen in delen van Oost-Europa en Eurazië tot verhoogde risicoscores van Oekraïne en Estland. "De militaire manoeuvres en toegenomen defensie-uitgaven van Rusland hebben de dreiging van gewapende conflicten in het gebied doen toenemen. Het algemene beeld voor de rest van de regio is gematigd positief. Dat geldt ook voor Centraal-Azië, waar drie risicoratings daalden."

De meeste landen met een hoog risico -16 om precies te zijn- bevinden zich in de Afrikaanse regio Sub-Sahara. "Hier leiden onvrede met de regering en sociaaleconomische problemen tot civiele onrust en conflicten, waardoor een 'risicodriehoek' ontstaat die zich uitstrekt tussen Nigeria, Somalië en Libië", stelt Aon. "Zuid-Afrika springt er daarentegen positief uit als een relatief stabiele subregio. Het Midden-Oosten laat een vergelijkbaar beeld zien, met een groot verschil in risico tussen de stabiele, welvarende Golfstaten en de Levant, Jemen en Bahrein."

Aon
Aon

Gegevens

Aon maakte de kaart in samenwerking met The Risk Advisory Group om bedrijven inzicht te bieden in het wereldwijde risicolandschap, en om hen te helpen de risico's op waarde te schatten. De risicoratings zijn gebaseerd op gegevens van de TerrorismTracker van de afgelopen twaalf maanden, de gegevens en inlichtingen van The Risk Advisory Group en overleg tussen deskundigen van The Risk Advisory Group en Aon.

Deze landen lopen geen risico:

Aon

In de groene landen is het risico verwaarloosbaar:

 

Aon

Onder meer in België is het risico laag:

 

Aon

In de felgele landen is de dreiging middelmatig:

Aon

In de oranje landen is het risico groot:

Aon

En in deze landen is de dreiging ernstig:

Aon