Deens roddelblad is Snowdens volgende doelwit

Betogers met Snowdenmasker pleiten voor meer privacybescherming.
REUTERS Betogers met Snowdenmasker pleiten voor meer privacybescherming.
Klokkenluider Edward Snowden heeft opnieuw bloed geroken. Ditmaal mag het Deense boulevardblad Se og Hør beginnen sidderen en beven. Dat zou systematisch kredietkaartinformatie hebben gekocht om locaties van sterren te traceren.

"Belangrijke dingen doen zich voor in Denemarken." Met deze onheilspellende, Shakespeariaans aandoende zin opent klokkenluider Edward Snowden zijn brief in de Deense kwaliteitskrant Berlingske.

De voormalige NSA-werknemer wil wegen op wat in de Scandinavische pers smalend "Se og Hør-gate" genoemd wordt. Het is een schandaal dat herinneringen aan de News of the World-hetze oproept, maar nu het Deense boulevardblad Se og Hør (Zien en Horen) omvat. Dat wordt beticht van het kopen van vertrouwelijke kredietkaartinformatie van de koninklijke familie, de eerste minister en talloze celebrities.

Hoofdredacteur verbouwereerd
Een boek van voormalig Se og Hør-reporter Ken Rasmussen bond de kat de bel aan. Daarin onthult hij dat een bediende van het betaalbedrijf Nets systematisch informatie over de kredietkaartaankopen van vooraanstaande persoonlijkheden heeft gelekt om zo het roddelblad de locaties van 'hun' sterren te helpen traceren. Recent is Nets opgekocht door Bain Capital en Advent International voor een stevige 3,1 miljard dollar.

De hoofdredacteur van Se og Hør zegt dat hij van deze praktijken, die tussen 2008 en 2012 zouden hebben plaatsgevonden, nooit op de hoogte is geweest. De Deense autoriteiten zijn ondertussen een onderzoek gestart naar de beschuldigingen. De eerste bevindingen suggereren dat alle transactie-informatie voor Nets-bedienden zo maar voor het grijpen lag, zonder ook maar enige bezwaar omtrent privacy of beveiliging.

Internationaal keerpunt
Snowdens brief, gepubliceerd op 4 mei, plaatst het Deense schandaal in het breder perspectief van de internationale discussie rond privacyinbreuken door niet-gouvernementele entiteiten. Het lek in deze databescherming, zo schrijft Snowden, onderwierp "de Deense elite aan dezelfde schaamteloze surveillance als die waarmee gewone burgers dagdagelijks geconfronteerd worden." Snowden roept het Folketing, het Deense parlement, op om dataverzameling te reguleren en onder strikte bewaking te plaatsen.

Snowden argumenteert verder dat we wereldwijd op een keerpunt gekomen zijn op het vlak van dataverzameling door politieke en apolitieke actoren. Daarbij citeert hij een Amerikaanse bevraging die stelt dat "zeventig procent van de Amerikanen ermee instemt dat het recht op privacy belangrijker is dan dat van spionage." 

De Britse organisatie Privacy International heeft overigens geen hoge dunk van de privacybescherming in Denemarken. Het land prijkt op een twijfelachtige 34ste plaats, in een lijst met 45 landen een archislechte score.