Deens parlement akkoord met hervorming asielsysteem: minder geld voor vluchtelingen

EPA
Asielzoekers zullen in Denemarken binnenkort minder leefloon hebben. Met 56 stemmen voor en 50 stemmen tegen ging het parlement vandaag akkoord met een hervorming van het asielysteem dat de hulp aan vluchtelingen merkelijk kortwiekt.

Zo zullen bijvoorbeeld alleenstaanden zonder kinderen nog zowat 6.000 Deense kroon (800 euro) per maand krijgen in plaats van zowat 11.000 (ongeveer 1.450 euro) nu.

De hervorming moet op 1 september van kracht worden en is een prestigeproject van de nieuwe liberale minderheidsregering. Het is de bedoeling Denemarken minder aantrekkelijk te maken voor vluchtelingen. De regeringspartij kreeg steun van andere partijen waaronder de rechtspopulistische Deense Volkspartij die voor een algehele asielstop ijvert.