Benedictus XVI (85) treedt af wegens tanende kracht

AFP
Paus Benedictus XVI treedt af. Dat heeft het Italiaanse persbureau ANSA bekendgemaakt. Het Vaticaan bevestigt tegenover Reuters dat de paus op 28 februari ontslag neemt. De 85-jarige Benedictus XVI treedt af omdat hij door zijn hoge leeftijd niet meer de kracht heeft om de functie van paus uit te oefenen, zo staat in een door het Vaticaan uitgegeven verklaring.

Een paus kan ontslag nemen op voorwaarde dat hij dat vrijwillig doet. Een paus kan nooit tot ontslag gedwongen worden of worden ontslagen, omdat er geen hogere macht op aarde bestaat die zulke beslissing kan afdwingen.

Voor het eerst sinds 1415
Pauselijke ontslagen zijn zeer ongewoon. De laatste paus die ontslag nam was Gregorius XII in 1415.

Benedictus XVI, in het Duitse Beieren op 16 april 1927 geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, is de 265ste paus van de katholieke kerk. Hij werd op 19 april 2005 - drie dagen na zijn 78ste verjaardag - verkozen tijdens het conclaaf van april 2005. Dat werd gehouden na de dood van zijn voorganger, paus Johannes Paulus II.

Zoon van agent en kokkin
Joseph Ratzinger is de zoon van een politieagent en een kokkin. Hij had een zus die stierf in 1991 en en een broer, Georg. Na zijn studies aan het gymnasium ging hij op 18-jarige leeftijd van 1946 tot 1951 filosofie en theologie studeren aan de filosofisch-theologische hogeschool in Freising en aan het Georgianum van de universiteit van München. Op 29 juni 1951 werd hij samen met zijn broer Georg tot priester gewijd in Freising.

Loopbaan
Ratzinger werd op 28 mei 1977 tot aartsbisschop van München-Freising gewijd. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat iemand uit Beieren op deze zetel werd benoemd. Tijdens het consistorie van 27 juni van dat jaar werd hij tevens kardinaal. Hij werd op 25 november 1981 prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en tevens benoemd tot president van de Pauselijke Bijbelcommissie en van de Internationale Theologencommissie; zijn ontslag als aartsbisschop van München-Freising werd op 15 februari 1982 aanvaard. Van 1986 tot 1992 was hij voorzitter van de Pauselijke Commissie voor het opstellen van de nieuwe Catechismus van de Katholieke Kerk.

Tot 1991 deelde hij een bescheiden flat in Rome met zijn zuster. In dat jaar kreeg hij echter een kleine hersenbloeding. Op 5 april 1993 werd hij gepromoveerd tot kardinaal-bisschop. Op 9 november 1998 werd hij vice-deken en op 30 november 2002 deken van het College van Kardinalen.

Door het tijdschrift Time werd hij in april 2005 genoemd als een van de 100 invloedrijkste mensen in de wereld. Ratzinger leidde de begrafenismis van Johannes Paulus II.

Pleitbezorger celibaat
Ratzinger koos als pausnaam Benedictus ('de gezegende'). Hij was een conservatieve paus, die onder meer vaak benadrukte dat de reeds eeuwen geldende opvattingen van de Rooms-Katholieke Kerk inzake celibaat moeten behouden blijven, dat materialistische opvattingen in de theologie dwalingen zijn, dat een op homoseksualiteit gebaseerde levenspraktijk in strijd is met de leer en de ethiek van die Kerk.

Condooms en aids
Condoomgebruik en sommige andere vormen van anticonceptie bestempelde hij net als zijn voorgangers als immoreel, aangezien het katholiek huwelijkssacrament ervan uitgaat dat man en vrouw in het huwelijk een eenheid vormen en deze niet mag worden gescheiden door de huwelijksdaad onmogelijk te maken. De bestrijding van aids is volgens hem gebaat bij een monogaam gezinsleven en niet bij een promiscue levensstijl, al dan niet met condoomgebruik.

'Rottweiler van God'
Het leverde hem weinig vleiende bijnamen als 'de Rottweiler van God' en 'de pantserkardinaal' op.