"Zusters, eet onze paus niet op alsjeblieft!"

Paus Franciscus heeft in de kathedraal van Napels priesters en bisschoppen van het aartsbisdom ontmoet. Hij werd ook begroet door een groepje uitgelaten nonnen die zichtbaar genoten van hun uitstapje buiten de muren van hun besloten gemeenschap.

"Zusters, eet onze paus niet op alsjeblieft," maande de aartsbisschop van Napels hen aan. En tot de omstanders: "En dat zijn dan slotzusters. Stel u voor wat dat was geworden mochten ze gewone kloosterzusters zijn geweest!"