"God is geen tovenaar": paus Franciscus accepteert evolutietheorie

PHOTO_NEWS
Volgens paus Franciscus zijn de evolutie- en de bigbangtheorie helemaal niet onverzoenbaar met het katholieke geloof. Beide wetenschappelijke theorieën vereisen zelfs het bestaan van een God, zegt hij.

"De oerknal spreekt de tussenkomst van een schepper helemaal niet tegen", zei paus Fransiscus gisteren in een toespraak voor de Pauselijke Academie van Wetenschappen in het Vaticaan. Daar werd een buste van de vorige paus, Benedictus XVI, ingehuldigd. Volgens Franciscus vereist de bigbangtheorie het bestaan van zo'n schepper zelfs, want "de wereld is niet uit chaos ontstaan".

Het scheppingsverhaal in de bijbel kan ons een verkeerd beeld van God geven, waarschuwde de paus. Hij benadrukte dat de schepper geen "tovenaar met een toverstok" is, maar "een opperste wezen dat creëert uit liefde".

Vrijheid

Ook de evolutietheorie valt volgens Fransciscus perfect te rijmen met het bestaan van God. "Evolutie in de natuur botst niet met het creationisme. Levende wezens kunnen niet evolueren als ze niet eerst geschapen werden."

De mens speelt volgens Franciscus een uitzonderlijke rol in het evolutieverhaal. "God gaf de mens een ander soort autonomie dan de rest van de natuur: de vrijheid."

Volgens sommige experts zijn de uitspraken van de pontifex een belangrijke stap weg van de creationistische 'pseudotheorieën' die zijn voorganger Benedictus XVI omarmde. Franciscus sluit nauwer aan bij bijvoorbeeld Pius XII, die als eerste paus de oerknal echt accepteerde en Johannes Paulus II, die de evolutietheorie "een bewezen feit" noemde.

Toch had Franciscus enkel lovende woorden over voor zijn voorganger: "Benedictus XVI was een uitstekende paus. Zijn liefde voor de waarheid beperkte zich niet tot filosofie en theologie, maar betrok zich ook tot de wetenschap."

De voormalige paus Benedictus XVI.
PHOTO_NEWS De voormalige paus Benedictus XVI.