De eerste vrouwelijke president van Taiwan zwijgt over hereniging met China

AFP
De nieuwe president van Taiwan heeft bij haar beëdiging vandaag met geen woord gerept over hereniging met China. Dat verzuim van Tsai Ing-wen valt waarschijnlijk slecht in China, dat Taiwan beschouwt als Chinees grondgebied.

De nieuwe Taiwanese president, de eerste vrouw die dat ambt bekleedt, zei de 'gezamenlijke erkenningen en overeenstemmingen' die Taipei en Beijing sinds 1992 tot stand hebben gebracht te eerbiedigen. Maar ze zweeg over de zogenoemde Eén China-gedachte, het idee dat Taiwan deel uitmaakt van China.

Tsai vroeg beide landen "de bagage van de geschiedenis opzij te zetten en in een positieve gedachtewisseling te treden in het belang van de mensen aan beide zijden". Ze beloofde dat haar regering zich zal "inspannen om de vrede en stabiliteit te bewaren" tussen Taipei en Beijing. Wel tekende ze aan dat in de Chinees-Taiwanese betrekkingen het democratische staatsstelsel van Taiwan en de wil van de 23 miljoen Taiwanezen moet worden geëerbiedigd.

Precair

De partij van Tsai, de DPP, is vanouds een voorstander van een zelfstandig Taiwan. De relatie van Tsai met China is precair. De Chinese staatsmedia schamperden, na haar verkiezingsoverwinning in januari, al over "hallucinaties" en "dromen" van onafhankelijkheid. 

De DPP staat veel kritischer tegenover de grote buurman dan de toen verliezende regeringspartij Kwomintang (KMT). Die kon leven met de 'consensus van 1992' - de gedachte dat er maar 'één China' is; de DPP houdt het erop dat er "een land aan beide zijdes" ligt, oftewel twee landen.