Controle op Europese uitgaven laat te wensen over

De Europese Rekenkamer stelt in haar jaarrapport het gebrek aan effectieve controle op de onkostenvergoedingen voor de betaling van de medewerkers van de Europarlementsleden aan de kaak. Het controlesysteem zou niet waterdicht zijn en het risico op fraude onvoldoende beperken.

"Te soepel"
De Europarlementsleden ontvangen geld van het EP om hun medewerkers te betalen. In theorie zijn ze verplicht deze uitgaven te bewijzen, maar in haar deze week gepubliceerd jaarrapport acht de Rekenkamer het bestaande mechanisme veel te soepel.

Ook wordt het systeem volgens de Rekenkamer in realiteit te weinig toegepast. Zo staat in het rapport dat in 2005 amper 22,5 procent van de aangegeven uitgaven voor de medewerkers effectief gerechtvaardigd werd. In het laatste semester van 2004 werd slechts 27,2 procent van de uitgaven bewezen.

"Onvoldoende bewijs"
"De beschikbare documenten kunnen niet voldoende bewijzen dat de Europarlementsleden de diensten van één of meerdere medewerkers effectief gebruikt hebben. Hetzelfde geldt voor de contracten die door hen ondertekend zijn", stelt het rapport.

Details
Eind september had de Europese ombudsman Nikiforos Diamandouros het Europese Parlement reeds opgeroepen om alle details over de betalingen aan de leden publiek te maken. De instelling heeft dat tot dusver steeds geweigerd. In 2006 werd in totaal 132 miljoen euro uitgekeerd aan de Europarlementsleden voor de financiering van hun parlementaire medewerkers. (belga/svm)