Chinese uitstoot broeikasgassen piekt in 2025

AFP
De uitstoot van broeikasgassen zal in China al in het jaar 2025 een recordhoogte bereiken. Dat is vijf jaar vroeger dan aanvankelijk door Peking was voorzien, zo blijkt uit een onderzoek dat tijdens de klimaattop in Bonn werd voorgesteld. China zal dus ook vijf jaar vroeger dan verwacht met de afbouw van zijn CO2-uitstoot beginnen, luidt de conclusie.

Volgens het onderzoek zal China, het land met de grootste CO2-uitstoot ter wereld, in 2025 nog 12,5 tot 14 miljard ton CO2-equivalent de atmosfeer in spuwen. Maar vanaf dan zal de hoeveelheid broeikasgas een neerwaartse trend vertonen, zo zeggen de klimaateconoom Nicholas Stern en de analist Fergus Green.

"Dit resultaat suggereert dat het steeds waarschijnlijker wordt dat de wereld een mondiale opwarming met meer dan 2°C vermijdt", zo vermeldt het rapport.

De onderzoekers wijzen erop dat het verbruik van steenkool in 2014 en tijdens het eerste kwartaal van 2015 fors is afgenomen in China. Ook de komende jaren zal steenkool marktaandeel verliezen, terwijl verwacht wordt dat vooral aardgas en hernieuwbare energiebronnen aan belang zullen winnen.

In de Duitse stad Bonn zijn diplomaten uit 190 landen samengekomen om de klimaattop van Parijs voor te bereiden. Daar moeten eind dit jaar afspraken worden gemaakt over de inspanningen die geleverd moeten worden om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken.