Canadese premier verontschuldigt zich bij Indianen

UNKNOWN

De Canadese eerste minister Stephen Harper heeft zich bij de Canadese indianenbevolking verontschuldigd voor de decennialange mishandelingen die ze moest ondergaan.

Assimilatie is fout
"We zien nu dat de assimilatiepolitiek fout was en veel leed veroorzaakt heeft", zei Harper in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Indianen. "De impact was zeer negatief en het heeft de cultuur, de erfenis en de taal van de indiaanse autochtonen veel schade berokkend."

"Het was fout om de indianenkinderen van hun familie en hun gemeenschap weg te nemen en ze in speciale internaten van hun cultuur, hun taal en hun tradities te beroven. "Veel te vaak hebben deze internaten tot misbruik en verwaarlozing geleid", gaf Harper toe.

Vergiffenis
Harper sprak van een triestig hoofdstuk in de geschiedenis van het land en vroeg de slachtoffers om vergiffenis. Ook Stephane Dion, de leider van de huidige liberale oppositiepartij, gaf de rol en de medeverantwoordelijkheid van zijn partij aan deze tragedie toe. "Het spijt me zeer", voegde hij eraan toe.

Historisch moment
De leiders van de Indiaanse autochtonen hebben de verontschuldiging aanvaard en hopen dat dit historisch moment concrete maatregelen tot gevolg zal hebben.

"We zijn vandaag getuige dat ons voortbestaan op deze plaats voor altijd verzekerd is", zei Phil Fontaine, het opperhoofd van de Assembly of First Nations. "Het is de start van een nieuwe relatie tussen ons en de rest van Canada".

"Deze verontschuldiging betekent veel voor mij", aldus de 53-jarige Willie Blackwater, die als kind naar een indiaans internaat werd gebracht. "Ik hoop dat het verwerkingsproces nu kan beginnen".

Seksueel misbruik
Tussen 1870 en 1970 werden de kinderen van de inheemse Indiaanse bevolking in Canada gedwongen geplaatst in internaten. Vaak kwam het daar tot mishandelingen en seksueel misbruik. Van de zowat 150.000 kinderen die in de internaten terecht kwamen, leven er nu nog ongeveer 80.000.

In 2006 had de regering al een schadevergoeding van ongeveer twee miljard Canadese dollar (1,26 miljard euro) uitgereikt voor de psychische, fysische en seksuele mishandelingen die de slachtoffers moesten ondergaan.

In februari heeft ook de Australische regering zich officieel verontschuldigd voor de vroegere mishandeling van Aboriginal-kinderen. Anders dan in Canada, heeft het land geen schadevergoeding toegekend. (dpa/afp/edp)

UNKNOWN