Canadese premier spreekt achter Trump om met gouverneurs VS: "Stap af van 'America First'"

De Canadese premier Justin Trudeau pleit voor een "dunnere" grens met de VS.
ap De Canadese premier Justin Trudeau pleit voor een "dunnere" grens met de VS.
De Canadese premier Justin Trudeau riep de Amerikaanse gouverneurs vrijdag tijdens een toespraak voor de Nationale Governors' Association op om af te stappen van president Trumps 'America First'-principe. Naar aanleiding van de nakende onderhandelingen over NAFTA, de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst tussen de VS, Canada en Mexico, probeert Trudeau alle zeilen bij te zetten om te vermijden dat Trump de stekker uit het verdrag trekt.

Trudeu hield zijn toespraak voor een 35-tal gouverneurs die waren samengekomen op Rhode Island. Tijdens zijn twintig minuten durende speech en de daaropvolgende vragenronde drong Trudeau er bij de Amerikanen op aan om af te zien van een protectionistisch beleid en hij hekelde de 'America First'-retoriek van Donald Trump. De Canadese eerste minister wil dat de VS de banden met hun noorderbuur aanhalen.

"Dunnere grens"

Trudeaus speech kadert in de agressieve aanpak van Canada om te pleiten voor een soepele samenwerking tussen beide landen in aanloop naar de belangrijke onderhandelingen met de Amerikaanse president Trump over de NAFTA-handelsovereenkomst.

Terwijl Trumps beslissingen over handel en immigratie allemaal kaderen binnen zijn 'America First'-beleid, is Trudeau een sterke voorstander van vrije handel. Een protectionistisch beleid stuit volgens hem de economische groei. "En dat raakt de arbeiders die deze maatregelen zouden moeten beschermen," aldus Trudeau. "Zodra we dat pad beginnen te bewandelen, kan het snel een cyclus van 'voor wat hoort wat' worden, een race naar de afgrond, waarbij alle partijen verliezen," beweerde hij. "Vrienden, Canada wil dat pad niet bewandelen. We zouden liever een dunnere grens, dan een dikkere zien," klonk het.

"We zouden liever een dunnere grens, dan een dikkere zien."

Justin Trudeau

"NAFTA is niet perfect"

NAFTA is een controversiële handelsovereenkomst tussen de VS, Mexico en Canada. Trump liet al tijdens zijn verkiezingscampagne herhaaldelijk verstaan dat hij een einde wil maken aan die overeenkomst omdat ze volgens hem "oneerlijk" is voor de VS.

Trudeau zei tijdens zijn toespraak dat NAFTA niet perfect is, "maar dat staten er bij de federale overheid moeten op aandringen om het te fiksen, in plaats van het volledig te schrappen."

De onderhandelingen over het handelsverdrag gaan mogelijk al volgende maand van start, dus Canada zet momenteel alles op alles om Amerikaanse leiders ervan te overtuigen dat bilaterale handel tussen beide landen een prioriteit moet blijven.

Eigenbelang

Trudeau riep de gouverneurs op om Canada niet uit het oog te verliezen, zelfs al zijn handelsrelaties typisch een federale bevoegdheid.

"De waarheid over goede buren is dat we elkaar soms vanzelfsprekend gaan vinden... Vrienden, in Canada hebben we beslist dat we dat niet gaan laten gebeuren met onze relatie," beklemtoonde de premier.

De premier zei dat staten er niet zomaar akkoord mee hoeven te gaan dat handelsgesprekken enkel een verantwoordelijkheid van de federale overheid zijn. Hij wees de gouverneurs erop dat het in hun eigenbelang is om een sterke band met Canada te onderhouden. Zo'n negen miljoen Amerikaanse jobs zijn rechtstreeks afhankelijk van handel tussen Canada en de VS en Canada is voor 35 staten de grootste exportmarkt, aldus Trudeau.

"Het komt allemaal hierop neer: Canada is de beste, grootste klant van de VS - veruit," zei hij.

"Het komt allemaal hierop neer: Canada is de beste, grootste klant van de VS - veruit."

Justin Trudeau