Canada gaat volgend jaar 300.000 immigranten opvangen

De Canadese minister van Buitenlandse Zaken John McCallum.
REUTERS De Canadese minister van Buitenlandse Zaken John McCallum.
Volgend jaar gaat Canada 300.000 immigranten verwelkomen. Dat kondigde de minister van immigratie John McCallum gisteren aan. Dat zijn er evenveel als in 2016, al gaat het volgend jaar vaker om economische migranten dan om vluchtelingen.

"Het immigratieniveau in 2017 zal de economische groei en innovatie in Canada bevorderen, terwijl een groter aantal families verenigd zullen worden", aldus de regering. McCallum wil jaarlijks 300.000 migranten per jaar toelaten, wat 40.000 meer is dan de historische norm.

Sinds zijn aantreden een jaar geleden heeft de liberale premier Trudeau de immigratie nieuw leven ingeblazen, en dan vooral de opvang van vluchtelingen terwijl Europa met een vluchtelingencrisis kampte. Sinds 4 november 2015 heeft Canada 33.239 Syriërs verwelkomd, en volgens de laatste cijfers hebben 22.296 Syrische vluchtelingen een asielaanvraag ingediend.

Vergrijzing compenseren
"Immigratie speelt een belangrijke rol in het behoud van het Canadese concurrentievermogen in de wereldeconomie, doordat de vergrijzing van de bevolking erdoor gecompenseerd wordt", aldus de regering. In het land gaan er immers meer mensen op pensioen gaan dan dat er nieuwe, jonge Canadese werkkrachten de arbeidsmarkt betreden.

Van de 300.000 mensen die volgend jaar zullen toegelaten worden, zullen er 172.500 een werkvergunning toegekend krijgen, wat er 12.000 meer zijn dan in 2016. 40.000 mensen zullen vluchtelingen zijn, wat er dan weer 16.000 minder zijn dan dit jaar. 84.000 mensen zullen door middel van gezinshereniging naar het land komen.