Californië verbiedt officiële trips van ambtenaren naar 'antiholebistaten'

thinkstock
De Amerikaanse Golden State heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld in het steunen van de holebigemeenschap. Met een nieuwe wet verbiedt Californië haar medewerkers nu om door de staat betaalde reizen te maken naar vier andere staten met wetten die indruisen tegen de rechten van de zogenaamde LGTBQ's.

De vier gewraakte staten zijn North Carolina, Mississippi, Tennessee en Kansas. Zij vaardigden sinds 29 juni 2015 nog altijd wetten uit die de gelijkheid ondermijnen tussen hetero's enerzijds en lesbiennes, homo's, transgenders, biseksuelen en zij die nog twijfelen aan hun seksualiteit anderzijds. In het wetsontwerp nummer 1887 - ondertekend in september vorig jaar - staat dat Californië moet optreden tegen dat soort discriminatie en (financiële) steun daarvoor moet vermijden. Sinds 1 januari 2017 trad de wet in werking.

De wet wil onder meer weerwerk bieden tegen een wet in North Carolina die transgenders verbiedt om de toiletten overeenkomstig hun gender (in tegenstelling tot hun biologische geslacht) te gebruiken. "Onze zero tolerancepolitiek stelt dat er geen plaats voor is voor welke discriminatie dan ook in Californië en wetsvoorstel 1887 waarborgt dat we ook buiten de grenzen geen discriminatie toestaan", zegt Evan Low, die meeschreef aan het wetsontwerp.

Vorig jaar verbood ook al gouverneur van New York, Andrew Cuomo, alle niet-noodzakelijke officiële reizen van staatsmedewerkers naar North Carolina en Mississippi.