Britse overheid behandelt asielzoekers niet correct

UNKNOWN

De omgang van de Britse overheid met asielzoekers is door een onafhankelijke commissie als "beschamend" en "onwaardig" bestempeld. De wijze waarop in het Verenigd Koninkrijk asiel zoekende mensen worden behandeld, is "ver beneden de norm die van een menselijke en beschaafde samenleving mag verwacht worden", luidde de kritiek van experten in hun vandaag gepubliceerd rapport.

Uitwijzingspraktijk
De onafhankelijke asielcommissie werd een jaar geleden op vraag van gemeenten en liefdadigheidsorganisaties opgericht. Ze onderzoekt de uitwijzingspraktijk van de Britse overheid en het proces over de beslissingen voor asielaanvragen.

Fatsoen
Het rapport bekritiseert dat uitgerekend in een land dat fatsoenlijkheid in het vaandel heeft geschreven asielzoekers vaak oneerlijk worden behandeld. Zo worden inbreuken tegen duidelijke voorschriften over de gebruikelijke praktijken begaan waarbij zelfs slachtoffers van folteringen via snelprocedures worden uitgewezen. Aan de andere kant slaagt het systeem er vaak niet in diegenen uit te wijzen die geen recht op asiel hebben.

Gebrek aan middelen
In elk geval heeft het meestal niets met boosaardigheid te maken, maar ligt veeleer een overduidelijk gebrek aan middelen aan de basis ervan dat Groot-Brittannië "asielzoekers geen faire behandeling geeft", verklaarde sir John Waite, medevoorzitter van de commissie en vroeger rechter van het hof van beroep in Londen. Hij riep het ministerie van Binnenlandse Zaken op een standpunt in te nemen over deze verwijten. Daarna zal de commissie concrete aanbevelingen voorleggen om een eind te maken aan de door haar opgesomde wantoestanden. (dpa/ka)