Bolivië wil betrekkingen met de VS normaliseren

REUTERS
Na de signalen van ontspanning tussen Cuba en de Verenigde Staten wil ook de Boliviaanse socialistische president Evo Morales de betrekkingen met de VS weer verbeteren. Hij ontving de Amerikaanse zaakgelastigde voor Bolivië, Peter Brennan, en benadrukte dat hij in de dialoog en een uitbreiding van de relaties tussen beide regeringen geïnteresseerd is.

In september 2008 had Morales de Amerikaanse ambassadeur Philip Goldberg het land uitgewezen. Washington deed als tegenzet hetzelfde met de Boliviaanse ambassadeur.

Morales verweet Goldberg destijds de conservatieve oppositie tegen zijn herverdelingspolitiek ten gunste van de indiaanse bevolking te steunen en verdeeldheid in het land te zaaien.

Sindiens hebben beide landen elkaar geen ambassadeur meer gestuurd, de betrekkingen lopen via de zaakgelastigde. In 2013 wees Bolivië een nieuwe kandidaat als Amerikaans ambassadeur af. Morales achtte toen ook de Amerikaanse regering voor de gedwongen tussenlanding van zijn vliegtuig in Wenen verantwoordelijk. Het vermoeden, dat de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden zich aan boord bevond, berustte op loutere verzinsels.