Bob Barr en Ralph Nader geen invloed op verkiezingen VS

Het is lunchtijd en Mary Goode neigt naar een keuze voor de Republikein John McCain. Tegen de avond erkent zij dat het misschien toch wel Barack Obama wordt. Haar stem gaar evenwel zeker niet naar een derde partij. "Deze verkiezingen zijn te belangrijk", zegt Goode, een 43-jarige accountant uit Charlotte in North Carolina. ,,Het zou net zijn alsof ik mijn stem weggooi."

Ross Perot in '92, Ralph Nader in 2000
Zonder de miljardair Ross Perot als onafhankelijke kandidaat zou Bill Clinton in 1992 vermoedelijk nooit het Witte Huis hebben gehaald. Als Ralph Nader in 2000 in Florida geen 32.000 stemmen had weggesnoept van Al Gore, had Gore wellicht George Bush verslagen.
Dit keer zal echter vermoedelijk noch Nader noch een van de andere kandidaten die zich namens derde partijen voor de verkiezingen hebben gekwalificeerd, een rol van betekenis spelen.

"Er zijn puristen die zeggen dat je moet stemmen voor wat je juist acht, dat je niet kunt stemmen voor de minste van twee kwaden", zegt Dennis Goldford, professor politieke wetenschappen van de Drake University in Iowa. "Maar met de staat waarin de economie verkeert, denk ik niet dat de mensen het gevoel hebben dat zij zich een vrijblijvende opstelling kunnen veroorloven."

Strom Thurmond en George Wallace

Er hebben altijd wel kandidaten van derde partijen aan de presidentsverkiezingen meegedaan, maar hun invloed bleef meestal beperkt. Twee kandidaten die er uit springen zijn Strom Thurmond en George Wallace. Thurmond won in 1948 39 kiesmannen, Wallace in 1968 46 kiesmannen. Beiden scoorden sterk in zuidelijke staten, met als stemmentrekker hun steun voor rassensegregatie.

"Sinds 1832, toen de moderne Democratische Partij het licht zag, heeft een kandidaat van een derde partij maar dertien keer meer dan vijf procent van de stemmen gehaald", zegt Goldford. "Dus hoewel mensen veel klagen over de twee grote partijen, hebben ze een overweldigende neiging er op te stemmen."

Maar kandidaten van derde partijen hebben wel degelijk invloed. Hoewel hij in 1992 geen enkele kiesman won, kreeg Perot negentien procent van de stemmen en hielp hij Clinton aan de macht. Nader kwam in 2000 niet in de buurt van Perots stemmenaantal, maar omdat hij zeer veel stemmen kreeg van kiezers die anders op Gore hadden gestemd, was het aandeel net genoeg om Bush op het kussen te brengen.

Bob Barr
Dit jaar is de voormalige Republikeinse afgevaardigde Bob Barr de meest in het oog springende 'derde kandidaat'. Hij is verkiesbaar in zes staten die als onbeslist gelden: North Carolina, Florida, Indiana, Missouri, Nevada en Ohio, samen goed voor 89 kiesmannen. Nader is verkiesbaar in vier van dezelfde staten en kan alsnog meedoen in North Carolina en Indiana. Maar Barr noch Nader doet serieus mee in de peilingen. En geen van beiden geldt als een kandidaat die met een enkel overtuigend programmapunt alsnog hoge ogen zal gooien.

De 53-jarige Paul Davidson, een gepensioneerde politieman uit Charlotte, zegt dat hij zich in alle kandidaten, inclusief Barr, heeft verdiept. Hij zal op verkiezingsdag echter gewoon op de Republikeinse kandidaat stemmen. "Ik mag Barr wel, maar McCain heeft iedere stem die hij kan krijgen nodig om van Obama te winnen", aldus Davidson. (novum/mvdb)

Bob Barr (onder) komt op voor de Libertarian Party.
UNKNOWN Bob Barr (onder) komt op voor de Libertarian Party.
Ralph Nader
UNKNOWN Ralph Nader