Bijna vier procent Europese uitgaven vertoont fouten

GETTY
Bijna vier procent van de Europese uitgaven van vorig jaar vertoonde fouten. In tijden van budgettaire schaarste zouden de lidstaten en de Europese Commissie meer inspanningen moeten doen om het Europees geld goed te beheren, zo stelde de Europese Rekenkamer bij de presentatie van haar jaarverslag.

Volgens de Rekenkamer geven de rekeningen van 2011 een getrouw beeld van de Europese financiën. Het overgrote deel van de 130 miljard euro aan betalingen is correct besteed. Maar alles kan beter. De auditoren raamden een foutenpercentage van 3,9 procent. Dat is nog steeds beduidend minder dan de piek van 7,3 procent in 2006, maar sinds enkele jaren neemt het percentage opnieuw wat toe.

Verantwoordelijkheid van lidstaten
De Rekenkamer trof de meeste fouten aan op uitgavenposten als plattelandsontwikkeling, milieu en visserij (7,7 pct), regionale steun, energie en vervoer (6,0 pct) en onderzoek en ander intern beleid (3,0 pct). Onderzoeksuitgaven zijn de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie, maar de meeste fouten worden aangetroffen op uitgavenposten waar de lidstaten de eerste verdedigingslinie vormen voor de bescherming van de belangen van de Europese belastingbetaler.

Toezicht verscherpen
Voorzitter Vitor Caldeira herhaalde dan ook zijn jaarlijkse oproep aan de lidstaten om meer betrokkenheid te tonen bij de controle op de aanwending van Europees geld. Hij stipte aan dat de lidstaten bij ruim 60 procent van de gecontroleerde verrichtingen voor regionale steun die fouten bevatten over voldoende informatie beschikten om minstens enkele fouten te ontdekken. De Commissie moet op haar beurt haar toezicht op de lidstaten verscherpen.

Bart Staes
Ook Europarlementslid Bart Staes (Groen) dringt aan op meer nationale controle. "Als je weet dat de lidstaten 80 procent van het Europese budget uitgeven, is dat een serieus probleem. De lidstaten moeten hun politieke verantwoordelijkheid voor deze fouten nemen. Maar het lijkt soms alsof er geen politieke wil bestaat om de Europese Unie en de uitvoering van bepaalde programma's goed te laten draaien. In plaats daarvan roepen lidstaten om een beperking van de Europese begroting", klinkt het.

Financieministers op het matje roepen
Volgens Staes moet de commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement nationale ministers van Financiën op het matje kunnen roepen. Hij meent ook dat de lidstaten zorgvuldiger op het geld zouden toezien indien de minister van Financiën verplicht zou worden om een jaarlijkse verklaring te ondertekenen die garandeert dat de Europese middelen in eigen land correct zijn besteed.

Eenvoudiger regels
Caldeira brak ook opnieuw een lans voor meer eenvoudige regels voor uitgaven op Europees niveau. De doelstellingen moeten duidelijker, de resultaten makkelijker meetbaar en de controle kosteneffectiever, zo stelt de voorzitter. De Commissie heeft op dat vlak voorstellen gedaan met het oog op de nieuwe meerjarenbegroting, maar de lidstaten zijn het nog niet eens geraakt.

Niet noodzakelijk frauduleus
De Rekenkamer beklemtoont dat fouten niet noodzakelijk wijzen op moedwillige fraude. Het gaat erom dat geld niet op de beoogde plaats belandt, of niet optimaal wordt besteed, zoals geld voor opleidingen voor arbeiders in de elektronicasector dat bij andere arbeiders terechtkomt, of subsidies voor grasland terwijl delen van de grond dichtbebost blijken te zijn. Niettemin werd ook een achttal gevallen van vermoedelijke fraude doorgespeeld aan de antifraudedienst Olaf.