Bergen cash geld gevonden bij hoge Chinese ambtenaar

THINKSTOCK
In de woning van een hoge Chinese ambtenaar zijn voor omgerekend 11,8 miljoen euro geldbiljetten gevonden, zo heeft de plaatselijke en gezaghebbende krant Caixin bericht. Het lijkt meteen weer een nieuw corruptieschandaal te zijn.

Het ging om op zijn minst een miljoen geldbriefjes die op elkaar gestapeld een toren van 100 meter hoog zouden vormen. De politie had niet minder dan zestien telmachines nodig om het geld te tellen bij Wei Pengyan, adjuncthoofd van de Dienst Kolen op het Nationale Energiebureau. Overigens vielen vier van die machines bij het werk in panne.

Er is een onderzoek opgestart tegen Wei wiens belangrijkste taak erin bestond vergunningen en toelatingen te verstrekken voor de bouw van nieuwe thermische centrales, weet Caixin.

Een jaar geleden hebben de autoriteiten een grootscheepse anticorruptiecampagne opgestart die kaders van alle niveaus binnen het communistisch partijapparaat viseert. De jongste jaren groeide het aantal uit de laan gestuurde hoge kaders alleen maar aan, terwijl berichten over excessen en misbruik door lokale politici geregeld hun weg vinden op sociale media, daarmee de ontevredenheid onder het volk aanzwengelend.

Tegelijk houdt Peking vast aan een streng optreden tegen activisten die meer transparantie omtrent het fortuin van politieke verantwoordelijken eisen.