België en Nederland gaan nauwer samenwerken rond asiel en migratie

BELGA
Ons land gaat nauwer samenwerken met Nederland rond asiel en migratie, onder meer via een betere uitwisseling van informatie, Belgische verbindingsambtenaren bij de Nederlandse diensten en een gezamenlijke aanpak op Europees niveau. Dat heeft bevoegd staatssecretaris Theo Francken vandaag afgesproken met zijn Nederlandse collega Fred Teeven.

"Nederland en België staan voor dezelfde uitdagingen", stelt Francken naar aanleiding van een tweedaags werkbezoek aan onze noorderburen. "We slaan de handen in elkaar om echte vluchtelingen op te vangen en te erkennen, maar frauduleuze migratieshopping tegen te gaan."

Zo verwijst Francken onder meer naar de 'België-route' die hij eerder ook al aankaartte. Om te vermijden dat aan de nationale gezinsherenigingsregels ontsnapt kan worden, wil hij de kwestie samen met Teeven op Europees niveau op de agenda krijgen.

Samen zullen ze ook oproepen tot intra-Europese solidariteit bij de spreiding van hervestigde vluchtelingen en tot een koppeling van visumliberalisering aan afspraken rond vrijwillige en gedwongen terugkeer. "Wanneer een land niet langer wil onderworpen aan de visumplicht, moeten wij garanties krijgen van dat land dat ze hun onderdanen ook weer terugnemen wanneer ze aangetroffen worden in illegaal verblijf", aldus Francken.

Om de onderlinge samenwerking te versterken, mikken België en Nederland voorts op een betere gegevensuitwisseling om 'shoppen' tegen te gaan en willen ze samen een plan uitwerken om de Europese terugkeervluchten maximaal te benutten. En tot slot kwamen ook de initiatieven rond het weren van extremistische imams en haatpredikers in beide landen nog aan bod.