Belangrijke vredesbemiddelaar vermoord in Afghanistan

REUTERS
In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is Arsala Rahmani vermoord, een belangrijk lid van een Afghaanse raad die de president advies geeft. Hij was volgens zegslieden een sleutelfiguur in gesprekken met de extremistische taliban om vrede te bereiken. De man werd vanuit een auto beschoten nadat hij zijn woning had verlaten. De taliban hebben de verantwoordelijkheid al afgewezen. Er is een onderzoek gestart naar de moord.

Rahmani was lid van de Hoge Vredesraad en had recent contact gelegd met belangrijke voormannen van de taliban. Zijn dood wordt gezien als een enorme tegenslag voor de Afghaanse president Hamid Karzai om de slepende oorlog via onderhandelingen te stoppen.

De Afghaan wendde zich na de vlucht van de taliban eind 2001 tot de nieuwe machthebbers. Hij was tijdens het schrikbewind minister van Onderwijs geweest, een functie die haaks leek te staan op de doeleinden van de taliban. In 2001 zouden zeker 300.000 schoolkinderen, vooral meisjes, in ondergrondse schooltjes of in het geheim thuis onderwezen worden als gevolg van de talibanterreur die ook het onderwijs ruïneerde.

Moord op Rabbani
Afgelopen september werd Burhanuddin Rabbani, de voorzitter van de Hoge Vredesraad, al vermoord bij een zelfmoordaanslag bij zijn residentie in Kabul. De moord op Rabbani was een zware klap voor het door Karzai en het Westen nagestreefde vredesproces in Afghanistan. Het proces moest de escalatie van geweld stoppen en het conflict uiteindelijk beëindigen. Tot nog toe hadden de inspanningen voor een verzoening met de opstandelingen geen succes.

De taliban zijn overwegend Pathaanse strijders die op de macht azen en daar een extremisme voor aanvoeren dat op de soennitische islam is geïnspireerd. Van halverwege de jaren '90 tot de Amerikaanse invasie van eind 2001 voerden ze een schrikbewind in bijna heel het land. Een enorme buitenlandse troepenmacht staat de pro-westerse regering in Kabul bij om te verhinderen dat de taliban, vooral vanuit Pakistan, de macht heroveren.

Lenteoffensief
De taliban hadden kort voor het begin van hun lenteoffensief gedreigd regeringsambtenaren, buitenlanders en leden van de Vredesraad te doden. Zabiullah Mudjahid, woordvoerder van de taliban, zei vandaag echter dat ze niets te maken te hebben met de moord op Rahmani. Hun betrokkenheid bij de dood van Rabbani hebben de taliban bevestigd noch ontkend.