Ban Ki-moon: "Klimaatakkoord van Lima is opstap naar succes in Parijs"

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon
AP VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, heeft het klimaatakkoord dat vandaag (dan toch) werd bereikt in Lima begroet als een stap naar het succes op de Klimaatconferentie van Parijs in december 2015.

Ban Ki-moon nam met vreugde kennis van het succes en feliciteerde het gastland Peru, zo meldde de woordvoerder van de VN-topman. "De beslissingen die in Lima zijn genomen openen de weg voor een universeel en betekenisvol akkoord in 2015", luidde het commentaar van de VN-baas.

De landen die in Lima bijeen waren zijn er uiteindelijk dan toch in geslaagd een akkoord te bereiken over hun engagementen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Ban Ki-moon, die een deel van de week de gesprekken bijwoonde, kon er personlijk vaststellen dat er een kloof gaapt tussen Zuid en Noord over wie wat moet ondernemen.

Het secretariaat van de Conventie van de VN over klimaatwijziging moet tegen november volgend jaar met een synthese komen van de verbintenissen die zijn aangegaan. Op basis daarvan moet bekeken worden met welke maatregelen het doel - een beperking van de opwarming van de planeet tot 2 graden Celsius - dient bereikt te worden.