Amsterdamse prostituees kunnen zaakvoerder worden

EPA
De Nederlandse hoofdstad Amsterdam wil prostituees de mogelijkheid geven zelf hun eigen prostitutiebedrijf te runnen. Het stadsbestuur begint hiervoor een haalbaarheidsonderzoek en gaat op zoek naar een bonafide partij die eigenaar wil worden van vijf prostitutiepanden waar sekswerkers zelfstandig hun beroep kunnen uitoefenen.

Hiermee kunnen sekswerkers "een belangrijke stap zetten naar meer zelfstandigheid en onafhankelijkheid", zegt de gemeente. Ook zet de hoofdstad pooiers buitenspel, die nu prostituees voor zich laten werken. "Het plan draagt bij aan het streven van de gemeente naar een prostitutiebranche zonder misstanden en met goede werkomstandigheden."

Wantoestanden bannen
Amsterdam probeert al jaren de situatie in de prostitutiebranche te verbeteren en misstanden als mensenhandel, uitbuiting en slechte werkomstandigheden te bestrijden. Veel sekswerkers hebben al lang de wens hun eigen onderneming te exploiteren. De Amsterdamse welzijnsstichting HVO-Querido is bereid sekswerkers te begeleiden bij het opzetten van een raamprostitutiebedrijf.

De vijf beschikbare panden bevinden zich op de Wallen en hebben negentien werkplekken voor ongeveer vijftig sekswerkers. Ze zijn in 2007 gekocht van voormalig seksbaas Charles Geerts door NV Stadsgoed, een dochter van woningcorporatie Stadgenoot.

Vermenging van belangen
Als het stadsbestuur geen betrouwbare partij vindt om de panden over te nemen, bekijkt de gemeente of zij "eventueel" zelf eigenaar kan worden om de panden aan sekswerkers te verhuren. Amsterdam is hier in principe geen voorstander van, vanwege de vermenging van belangen. De stad is ook verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving.