Amnesty: "De vluchtelingencrisis is een samenzwering van nalatigheid"

Beeld van een eerdere kritische actie van Amnesty International in Berlijn om de doden op de Middellandse Zee te herdenken.
EPA Beeld van een eerdere kritische actie van Amnesty International in Berlijn om de doden op de Middellandse Zee te herdenken.
Amnesty International vraagt dat in het licht van de vluchtelingencrisis een internationale conferentie bijeen wordt geroepen, waar concrete afspraken worden gemaakt voor een solidaire aanpak, die de nadruk legt op gedeelde verantwoordelijkheid, in de geest van het Vluchtelingenverdrag. Er moet een globaal fonds komen voor de opvang van vluchtelingen. Alle staten moeten het VN-Vluchtelingenverdrag ratificeren en respecteren. Dat stelt Amnesty International vandaag in een nieuw rapport met als titel "The global refugee crisis: a conspiracy of neglect" (De wereldwijde vluchtelingencrisis: een samenzwering van verwaarlozing/nalatigheid)

Volgens het VN-vluchtelingenverdrag moeten staten zorgen voor bescherming, voor opvang en voor een degelijke asielprocedure. Mensensmokkel- en mensenhandel moeten worden aangepakt. En er moeten meer mogelijkheden komen voor de hervestiging van vluchtelingen. Want op dit ogenblik wachten volgens UNHCR een miljoen mensen op hervestiging, en dit aantal zal vermoedelijk nog toenemen.

Alleen al het Syrische conflict heeft meer dan 4 miljoen mensen uit hun land verdreven. Daarnaast zijn er meer dan 3 miljoen vluchtelingen in Zwart Afrika. Al te veel mensen moeten hun leven riskeren, in een wanhopige poging om via de Middellandse Zee Europa te bereiken. Mensensmokkel en -handel floreren. Niet alleen in de Middellandse Zee, maar bijvoorbeeld ook de Golf van Bengalen laten vele drenkelingen het leven. Het is duidelijk dat de wereld wordt geconfronteerd met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog, aldus Amnesty International.

In aanloop naar de Wereldvluchtelingendag op 20 juni publiceert Amnesty International het rapport "The global refugee crisis: a conspiracy of neglect". Uit dat kritische rapport blijkt dat de respons op de vluchtelingencrisis ruim onvoldoende is. Staten overal ter wereld kiezen ervoor om het probleem zoveel mogelijk te negeren, klinkt het.

Dat is duidelijk wanneer je de budgetten van UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, bekijkt. Voor de opvang van Syriërs in de regio rond Syrië bijvoorbeeld krijgt UNHCR, volgens de meest recente cijfers, maar 23 procent van het gevraagde budget. Zo kunnen Syrische vluchtelingen in landen zoals Jordanië, Libanon en Turkije niet behoorlijk worden opgevangen. Vele families moeten zich maaltijden ontzeggen, omdat er niet genoeg geld is voor voedselhulp.

Genoodzaakt door de steeds oplopende dodentol in de Middellandse Zee, waar sinds het begin van dit jaar al 1.865 doden te betreuren vielen, besliste de Europese Unie - eindelijk - om een grootschalige zoek- en reddingsoperatie op te zetten. De Europese Commissie roept bovendien op tot 20.000 extra hervestigingen, en een spreiding van 40.000 vluchtelingen over Europa. Dit zijn veelbelovende stappen. Maar ze zullen niet volstaan. De omvang van de crisis vraagt een drastische koerswijziging. Niet alleen van de landen van de Europese Unie, maar op wereldwijd niveau.

Syrische vluchtelingen aan de Turkse grens.
AP Syrische vluchtelingen aan de Turkse grens.
REUTERS
BELGA