Amerikaanse media dienen klacht in over staatsgeheim executies

THINKSTOCK
Na een omstreden terechtstelling in Oklahoma hebben vijf Amerikaanse media gisteren een klacht ingediend om informatie te verkrijgen over de producten die gebruikt moeten worden bij een dodelijke injectie in Missouri.

De staat is van plan op 21 mei een terechtstelling te laten voltrekken, wat de eerste zou zijn sinds de omstreden injectie in Oklahoma. Missouri is een van de Amerikaanse staten die hun bron van de letale injecties niet wil bekendmaken. Gezien Europese fabrikanten weigeren om de Verenigde Staten van verdovende producten te voorzien voor hun terechtstellingen, hebben de 32 staten die de doodstraf nog uitvoeren, moeite om leveranciers te vinden. Ze wenden zich vaak tot apothekersassistenten, wat dan weer tot kritiek leidt want zij zijn niet gehomologeerd op federaal niveau.

Volgens de klacht tegen de gevangenisautoriteiten in Missouri zijn "de executies en informatie over de manier waarop die voltrokken worden, historisch toegankelijk voor het publiek. De grondwet garandeert het recht op toegang tot dergelijke informatie en de origine van de geneesmiddelen die gebruikt worden voor de terechtstellingen door injectie (...) want dat is essentieel voor de werking van de democratie", aldus het document.

Het gaat om het Amerikaanse agentschap Associated Press, het kantoor in New York van de Britse krant The Guardian, maar ook lokale publicaties zoals de Kansas City Star, de St Louis Post-Dispatch en de Springfield News-Leader. Zij doen een beroep op het Eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat de persvrijheid garandeert.

Bij de controversiële terechtstelling op 29 april van Clayton Lockett in Oklahoma, die na een 43 minuten durende lijdensweg bezweek aan een dodelijke injectie, werd de herkomst van het gebruikte product geheim gehouden.