Amerikaanse defensieminister: Rusland brengt wereldvrede in gevaar

Rebellen in het Oost-Oekraïense Donetsk, gesteund door Rusland.
AP Rebellen in het Oost-Oekraïense Donetsk, gesteund door Rusland.
De Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter noemt de "uitdagende activiteiten" en het "nucleaire wapengekletter" van Moskou een bedreiging voor de mondiale stabiliteit.

De Amerikaanse defensieminister beschuldigt Rusland ervan de wereldorde in gevaar te brengen en zegt volgens The Guardian dat het Pentagon op zoek is naar "creatieve manieren" om de agressie van het Kremlin af te schrikken en zijn bondgenoten te beschermen.

"Het nucleaire wapengekletter van Moskou roept vragen op over hoe het leiderschap denkt over strategische stabiliteit en over de manier waarop ze het gebruik van kernwapens zien", zei Carter in Californië. Volgens Carter is het Amerikaanse leger "operationeel" om op elke Russische daad van agressie te reageren.

"We zoeken geen koude, laat staan een warme, oorlog met Rusland", zei hij. "We willen van Rusland geen vijand maken. Maar vergis u niet; we zullen onze belangen, onze bondgenoten, de principiële internationale orde en de positieve toekomst die ons dat biedt, verdedigen."

'We willen van Rusland geen vijand maken. Maar vergis u niet; we zullen onze belangen, onze bondgenoten en de internationale orde verdedigen'

Amerikaanse defensieminister Ashton Carter

Carter liet de mogelijkheid open dat de rol van Rusland in Syrië zou kunnen uitgroeien in een die de VS kunnen omarmen. "Het is mogelijk - we zullen zien - dat Rusland een constructieve rol kan spelen bij het oplossen van de burgeroorlog," zei hij.

De minister deed zijn uitspraken tijdens een speech op het Reagan National Defense Forum in Californië, nadat hij de afgelopen acht dagen met verschillende collega's uit Zuidoost-Azië sprak. Hij uitte ook zijn bezorgheid over China als groeiende invloed en groeiende militaire macht. 

Carter noemde verschillende pijlers van de internationale orde waarvan hij vond dat ze moeten worden verdedigd en versterkt: de vreedzame oplossing van geschillen, de vrijheid van onderdrukking, respect voor de nationale soevereiniteit en de vrijheid om te gaan en staan waar je wil. "Natuurlijk kan noch Rusland, noch China die orde omverwerpen", zei hij. "Maar ze geven wel beiden verschillende uitdagingen."

De Amerikaanse defensieminister Ashton Carter op bezoek in Maleisië.
AFP De Amerikaanse defensieminister Ashton Carter op bezoek in Maleisië.