Amerikaans recht op wapendracht is absoluut

De zaak bracht voor- en tegenstanders van wapendracht op de been.
UNKNOWN De zaak bracht voor- en tegenstanders van wapendracht op de been.

Het Hooggerechtshof in de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft het recht van elke burger om wapens te dragen bevestigd. Dat recht stond al via het tweede amendement in de grondwet ingeschreven, maar mag volgens het Hooggerechtshof niet worden ingeperkt in naam van de openbare veiligheid.

Door de beslissing van het Supreme Court komt een einde aan het verbod op persoonlijke wapendracht dat al sinds 1976 in het hoofdstedelijke District of Columbia (DC) gold. In DC, dat samenvalt met Washington, wilde men daarmee de misdaad in de hoofdstad aanpakken.

Ambigu
Het tweede amendement op de grondwet is ambigu. Letterlijk staat er: "A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed". Volgens de ene interpretatie geeft de tekst elk individu het recht een wapen te dragen, volgens de andere interpretatie behoort dat recht enkel "milities" op staatsniveau toe, zoals bijvoorbeeld de politie.

Dat het Hooggerechtshof nu in het voordeel van de eerste interpretatie oordeelt, is een opsteker voor de machtige wapenlobby in de Verenigde Staten. Die strijdt al langer tegen de verschillende lokale en regionale voorschriften die de wapendracht willen reguleren in de strijd tegen de criminaliteit. Onder meer in grote steden als Chicago en New York gelden beperkingen op het absolute recht.

250 miljoen vuurwapens
In de Verenigde Staten zouden naar schatting 250 miljoen vuurwapens in omloop zijn, op een totaal van 300 miljoen inwoners. (belga/sam)