Aanslag in Nederland voorkomen door NSA

AP
In Nederland is een aanslag voorkomen door het afluisterprogramma PRISM van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Dat staat in een verslag van de toezichthouder op de Nederlandse diensten, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), over haar werkzaamheden in 2013.

Volgens het rapport is dat besproken tijdens een vergadering op 3 juli 2013. "In de vergadering is de commissie bericht dat dankzij de inzet van PRISM 26 aanslagen (in Europa, waaronder één in Nederland) zijn verijdeld", zo valt te lezen.