3 miljoen extra voor slachtoffers voedselcrisis in Tsjaad

UNKNOWN
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel gaat 3 miljoen euro extra vrijmaken voor noodhulp aan de Tsjadische slachtoffers van de voedselcrisis, die momenteel hard toeslaat in de Sahel. Het geld komt bovenop de 5,8 miljoen euro die bij het begin van de crisis werd uitgetrokken en moet voedselhulp bieden aan 750.000 getroffenen.

De Sahel - en dan vooral Tsjaad en Niger - wordt momenteel getroffen door een nieuwe voedselcrisis. In totaal lijden meer dan 10 miljoen mensen honger, waaronder ruim 300.000 kinderen jonger dan vijf jaar in Niger alleen. Volgens Michel is het in de eerste plaats belangrijk om de noodhulp aan de regio te versnellen, om zo het risico op sterfgevallen en ziekte bij ondervoede kinderen te beperken.
 
Voorts heeft de Belgische minister de Europese experten op vlak van humanitaire hulp uitgenodigd om een balans van de situatie op te maken. Dat moet helpen om op efficiënte en gecoördineerde manier in te grijpen zonder de lokale markt te verstoren.
 
Tot slot benadrukt Michel het belang van initiatieven op middellange en lange termijn, die de weerstand van de lokale bevolking kunnen versterken tegen voedselschokken en de vicieuze cirkel van honger. (afp/ypu)