Ga naar de mobiele website
^ Top

2016 was niét somberste jaar

Cijfers bewijzen het:

"De gemiddelde wereldburger is rijker en gezonder en leeft langer en gelukkiger dan ooit tevoren. En in weerwil van al dat bloed en al die tranen, breed uitgesmeerd, is de wereld in 2016 een schonere en een veiligere plek dan in 1996 of 1986", schreef onze editorialist Jan Segers in de kerstkrant. En de cijfers geven hem gelijk.

Minder doden door oorlog en terreur

De voorbije 30 jaar is zowel het aantal oorlogen als het aantal oorlogsdoden fors gedaald. Als we de lat om een conflict een 'oorlog' te noemen leggen op 10.000 doden per jaar, dan worden er momenteel drie oorlogen uitgevochten: in Syrië en Irak, in Afghanistan en het conflict in door Boko Haram geterroriseerde gebieden. Zijn we iets minder streng, dan komen we op dit moment uit op elf grote gewapende conflicten. Een kwarteeuw geleden waren dat er nog 26. Volgens het Uppsala Conflict Data Program zijn er vandaag 149 gewapende conflicten - groot en klein - in de wereld. Daarbij vielen 118.788 slachtoffers. Vanaf het midden van de jaren 60 tot het midden van de jaren 80 waren dat er gemiddeld nog zo'n 4 miljoen per jaar.

In de jaren 50 overleden wereldwijd 22 op de 100.000 mensen door oorlogsgeweld, terrorisme incluis. Eind jaren 80 zakte dat aantal tot 5 per 100.000. Vandaag staat de teller van het aantal oorlogsdoden op 1,8 per 100.000 mensen.

Een belangrijke kanttekening: het aantal oorlogsdoden stijgt opnieuw, sinds 2014. Dat jaar werd voor het eerst weer de kaap van de 100.000 oorlogsdoden overschreden, volgens Uppsala Conflict Data Program (131.885). Een verdrievoudiging tegenover een jaar eerder (44.103).

Een gevolg daarvan is dat ook weer meer mensen op de vlucht zijn. Uit cijfers van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN blijkt dat begin dit jaar 65,3 miljoen mensen ontheemd waren, bijna 6 miljoen meer dan een jaar eerder. 3,2 miljoen van hen zaten te wachten op uitsluitsel over hun asielaanvraag in geïndustrialiseerde landen, het hoogste aantal ooit. 40,8 miljoen vluchtelingen bleven binnen de grenzen van hun eigen land.

Photo News

Minder mensen in extreme armoede

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, zal dit jaar voor het eerst onder de 10% van de wereldbevolking dalen, zo meldde de Wereldbank onlangs. 702 miljoen mensen - of 9,6% van de wereldbevolking - leven nu in armoede. Bij de vorige meting in 2012 waren dat er nog 902 miljoen (12,8 procent).

Het VN-rapport over de Millenniumdoelstellingen geeft een gelijkaardig beeld. Dat leert verder dat in de ontwikkelingslanden het aantal mensen in extreme armoede gedaald is van bijna de helft (47%) in 1990 tot 14% vandaag. Een kwarteeuw geleden was een kwart van de bevolking (23,3%) in die landen nog ondervoed, vandaag 12,9%.

AP

Meer kinderen gaan naar school

In 2000 kregen 100 miljoen kinderen geen onderwijs, hoewel ze gezien hun leeftijd op de lagere school zouden moeten zitten. Dat aantal is nu gezakt tot 56,7 miljoen. In alle landen stijgen ook de slaagcijfers. Het analfabetisme in de wereld daalt.

AP

Er sterven minder kinderen

De kindersterfte in de wereld (aantal overlijdens van levensvatbare kinderen onder de vijf jaar) is sinds 1990 met de helft gedaald. Een kwarteeuw geleden waren het nog 90 op 1.000 geboorten, vandaag 43. In absolute cijfers een daling van 12,7 miljoen naar 6 miljoen.

We hebben ook steeds minder kans om te sterven aan kanker. Op het eerste gezicht is er een stijging: in 2000 waren er 6,2 miljoen doden, in 2012 waren dat er al 8 miljoen. Maar, zoals een studie van het Oxford Annals of Oncology terecht opmerkt, die cijfers geven een vertekend beeld. Om een beter zicht te krijgen op de kans om kanker te krijgen en eraan te sterven, moeten we onder meer rekening houden met de groei van de bevolking en het aandeel van de oudere leeftijdsklassen. Een team experts berekende op basis van gegevens van een 60-tal landen met betrouwbare statistieken hoeveel mensen kanker krijgen en hoeveel eraan overlijden. Op 100.000 mensen krijgen vandaag 182 mensen kanker (2010, meest recente cijfers), 102 zullen eraan sterven. De sterftegraad is sinds 2000 elk jaar met 1% gedaald. Zo werden in 2010 696.000 kankerdoden vermeden, in vergelijking met 2000. Alles bij elkaar stijgt ook de levensverwachting van de hele wereldbevolking.

Alva White/MSF

Meer vrijheid: 1 op 2 leeft in democratie

4 miljard mensen leven vandaag in een democratie. Dit betekent een land met instellingen die hen toelaten hun politieke voorkeur uit te drukken, controle op de regering en burgerrechten. De hele 19de eeuw leefde een derde van de wereldbevolking in kolonies, zo goed als de rest in autocratische regimes. Heel duidelijk is ook de opkomst van de autoritaire regimes in de aanloop naar WO II. Pas in de tweede helft van de 20ste eeuw breekt de democratie door. Vandaag leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in een democratisch land. 4 op de 5 mensen die in een dictatuur leven, zijn Chinees.

EPA
Meer over


Gesponsord

Meld een bug