"VS brengen mensenrechten op Cuba in gevaar"

De Verenigde Staten brengen volgens VN-rapporteur Jean Ziegler op Cuba door hun economische blokkade het mensenrecht op voedsel in gevaar. Hij riep de Verenigde Staten vandaag op de "illegale blokkade" op te heffen.

De Zwitserse professor, die sinds acht jaar de VN-rapporteur voor het recht op voedsel is, legde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève een rapport voor. Daaruit blijkt dat het embargo de inwoners van het Caraïbische eiland afsnijdt van het recht op voedsel. Ziegler had vorig jaar van 28 oktober tot 6 november een bezoek gebracht aan Cuba.

Extra kosten
Cuba moet de vrije toegang tot de exportmarkten gegarandeerd worden, zei Ziegler. Wegens het embargo moet het land extra kosten maken en ondervindt het nadeel bij de import van levensmiddelen. Het Amerikaanse embargo jaagt de prijs van de voedingsmiddelen de hoogte in en beperkt de import.

De uitnodiging van Ziegler naar Cuba was de eerste sinds de jaren tachtig voor een rapporteur van de Verenigde Naties om een inspectieronde te houden. Cuba had twee decennia geweigerd met de VN in kwesties over de mensenrechten samen te werken, omdat het regelmatig door de vroegere Mensenrechtencommissie wegens zogeheten schending van deze rechten veroordeeld werd.

Schizofrenie
De Zwitserse socioloog betreurde in zijn eindrapport ook een schizofrenie in het systeem van de Verenigde Naties en in de politiek van de landen. Aan de ene kant verplichten de mensenrechtenafspraken de Verenigde Naties de regeringen de omzetting van het mensenrecht op voedsel. Aan de andere kant zetten de Wereldbank, het Internationaal Voedselfonds en de Wereldhandelsorganisatie vaart achter de privatisering van openbare diensten, de liberalisering van de landbouwhandel en de commercialisering van de natuurlijke hulpbronnen. "Deze politiek heeft een rampzalige uitwerking op het recht op voedsel", aldus Ziegler. (belga/svm)

Jean Ziegler.
UNKNOWN Jean Ziegler.