"Uitgaven van Oranje-Nassau moeten geheim blijven"

PHOTO_NEWS
Het rapport van een externe accountant omtrent de kosten van de Oranje-dynastie in Nederland moet geheim blijven. Dat kreeg de commerciële omroep RTL te horen bij premier Mark Rutte.

Jaarlijks onderzoekt een accountant of de door de Oranjes ingediende declaratie van kosten ten behoeve van de gemeenschap volgens de regels verlopen. Het gaat immers om de besteding van belastinggeld.

Openbaarheid van bestuur
RTL vroeg nu deze stukken op, op basis van de wet omtrent de openbaarheid van het bestuur. Maar bij de diensten van Rutte kwam er een "njet". Zij beroepen zich op de wens van de accountant dat zijn oordeel over de declaraties van het Koninklijk Huis "vertrouwelijk" blijft.

Privacy
Hoewel het hier niet gaat om de privé-uitgaven van het Koninklijk Huis, maar om functionele kosten, te putten uit de begroting van Rutte, luidt het dat publicatie de persoonlijke levenssfeer van de Oranjes te zeer zou schaden. Het nadeel voor het Koninklijk Huis zou niet opwegen tegen het belang van openbaarmaking.

Het RTL Nieuws legt zich hierbij niet neer en kondigt aan verder te gaan met een juridische procedure voor openbaarmaking van de documenten.