"Te weinig hulpgeld voor Afghanistan komt goed terecht"

UNKNOWN

De internationale gemeenschap heeft maar 15 miljard dollar hulpgeld aan Afghanistan overgemaakt van de 25 miljard die sinds 2001 aan het land is toegezegd. Van dit geld gaat bovendien een te groot deel op aan de hoge salarissen, beveiliging en huisvesting van buitenlandse consultants en uitvoerders. Dat zegt een samenwerkingsverband van 94 buitenlandse hulporganisaties in Afghanistan.

Een buitenlandse consultant kost ongeveer 250.000 dollar per jaar, 250 keer zo veel als een Afghaanse ambtenaar, zegt het Agency Coordinating Body for Afghan Relief. Volgens het samenwerkingsverband besteedt de grootste donor, de Amerikaanse overheidsinstelling USAID, bijna de helft van zijn budget bij vijf grote Amerikaanse uitvoerders, te weten KBR, de Louis Berger Group, Chemonics International, Bearing Point en Dyncorp International.

Armoedebestrijding
"Het is duidelijk dat een aanzienlijk deel van de hulp wordt geabsorbeerd door bedrijfswinsten", stelt het rapport. "De donorlanden, vooral de Verenigde Staten, moeten goed voor ogen houden dat armoedebestrijding het hoofddoel blijft van de hulpprogramma's voor Afghanistan en dat ze Afghanistan moeten helpen op eigen benen te staan."

Volgens Jim Kunder van USAID gaat het rapport eraan voorbij dat geld dat voor projecten gebudgetteerd is, pas wordt uitgegeven als het werk is voltooid. Er worden wegen en scholen gebouwd en de Afghanen krijgen hulp om democratische instellingen op poten te zetten terwijl de eindnota's nog niet binnen zijn, zegt Kunder. (ap/bf)