"Situatie Congo levensbedreigend voor kinderen"

UNKNOWN

In het oosten van Congo zijn de voorbije dagen tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor het geweld in Noord-Kivu. Vele vluchtelingen zijn kinderen en vrouwen. Volgens UNICEF zijn zij de grootste slachtoffers van het geweld.

"Voor duizenden mensen is dit de derde of zelfs vierde keer dat ze wegvluchten", zegt Julien Harneis, Chief of Field Operations voor UNICEF in Oost-Congo. "Onder dergelijke omstandigheden is er steeds een gevaar op het uitbarsten van epidemieën van cholera en mazelen. Een groot aantal kinderen raakt ondervoed. Als de situatie in de regio niet snel verbeterd zijn de gevolgen voor de vrouwen en kinderen in deze regio levensbedreigend."

Herenigd met familie
Via geprepositioneerde stocks, zorgt UNICEF in het Kibati-kamp voor dekens, huishoudgerei, watervoorziening en bescherming van kinderen. Samen met 'Save the Children' worden niet vergezelde kinderen opgespoord en opgevangen bij pleeggezinnen in de kampen in afwachting van de hereniging met hun ouders of familie.

Sinds begin oktober (en voor het oplaaien van de gevechten) waren 193 alleenstaande kinderen geïdentificeerd, waarvan er 46 met hun familie werden herenigd. Het aantal niet-vergezelde kinderen op dit ogenblik is nog niet bekend.

5 miljoen dollar
UNICEF schat ongeveer 5 miljoen dollar nodig te hebben om in de meest dringende noden te kunnen voorzien (water, gezondheidszorg, voedselsupplementen, hygiëne en bescherming van niet vergezelde kinderen). (afp/adv)