"Rooms-Katholieke Kerk blijft gestadig groeien"

EPA
De rooms-katholieke kerk blijft wereldwijd "gestadig groeien". Dat moet blijken uit de meest recente statistieken van de Heilige Stoel. Zowel het aantal gelovigen als het aantal priesters en diakens is het voorbije jaar licht gestegen, terwijl het aantal religieuzen net zoals de jaren voordien daalde.

Volgens het nieuwe Statistische Jaarboek van de Katholieke Kerk waren er op 31 december 2012 wereldwijd 1,228 miljard gelovigen. Dat is 14 miljoen of 1,14 procent meer dan in 2011. Die aangroei is ook iets hoger dan de aangroei van de wereldbevolking tijdens dezelfde periode (1,09 procent).

Katholieken vormen 17,5 procent van de wereldbevolking. Het meest 'katholieke' continent blijft Amerika, waar katholieken 63,2 procent van de bevolking vormen. Het minst katholieke continent is Azië, waar de katholieke geloofsgemeenschap nauwelijks 3,2 procent van de bevolking vertegenwoordigt.