"Onafhankelijkheid Kosovo perfect legitiem"

UNKNOWN

De onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo "heeft het algemene internationaal recht niet geschonden", heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag gesteld in een niet-bindende uitspraak over die eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo in februari 2008.
 
De 15 rechters van het hof besluiten "dat de onafhankelijkheidsverklaring van 17 februari 2008 niet het algemeen internationaal recht heeft geschonden", verklaarde Hisashi Owada, de voorzitter van het ICJ in Den Haag. Hij zei nog dat de internationale wetgeving "geen verbod op onafhankelijkheidsverklaringen bevat".
 
Servië en Europa
De impact van de uitspraak beperkt zich niet tot Kosovo en Servië, maar is ook van belang voor onder meer Noord-Cyprus, Somaliland, Nagorno-Karabach, Zuid-Ossetië, Abchazië en Trans-Nistrië, die ook voor onafhankelijkheid ijveren (of die reeds hebben uitgeroepen). Bovendien kan de uitspraak een invloed hebben op de Servische vraag naar EU-lidmaatschap.
 
Op vraag van de Algemene Vergadering van de VN, waar alle 192 VN-lidstaten in zijn vertegenwoordigd, bracht het ICJ zijn niet-bindende uitspraak. Servië had daartoe het initiatief genomen omdat het land zich niet neerlegt bij de afscheiding de voormalige Servische provincie.
 
In februari 2008 verklaarde Kosovo zich formeel onafhankelijk. Sindsdien hebben 69 landen, zoals de VS en de meeste lidstaten van de Europese Unie waaronder ook België, de onafhankelijkheid van Kosovo erkend; 120 landen hebben die stap niet gezet.

10-4
ICJ-voorzitter Hisashi Owada laat met zijn uitspraak echter wel in het midden of Kosovo het positieve recht had om unilateraal de onafhankelijkheid uit te roepen. Volgens Owada moest het ICJ enkel bepalen of de verklaring van de Albanese Kosovaren al dan niet het internationaal recht met voeten trad. "Het Hof is niet belast met de vraag of Kosovo het statuut van staat heeft verworven", stelde hij.

Het advies werd gesteund door tien van de veertien ICJ-rechters. De vier overige rechters waren ertegen gekant. (belga/sps)