"Nederlandse docente door collega's dood in gepest"

Google Maps
Een docente van het Sint-Maartenscollege in het Nederlandse Maastricht heeft zelfmoord gepleegd en geeft in haar afscheidsbrief haar pestende collega's de schuld. De brief werd een dag na haar dood bezorgd op de redactie van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad.

Caroline Dijkman uit Kerkrade zegt in de brief al sinds 2012 ziek thuis te hebben gezeten. De school zou de pesters de hand boven het hoofd houden, terwijl zij steeds dieper in de put raakte. Ook zou het schoolbestuur niet goed hebben gereageerd op haar klachten. De school zegt conflictbemiddeling te hebben aangeboden, maar de echtgenoot van de docente zegt dat die niet over het pesten ging, maar over het oplossen van een conflict met de pestende collega's.

"Gruwelijk gepest"
Volgens André Postema, bestuursvoorzitter van scholenkoepel LVO heeft het Sint-Maartenscollege alles gedaan om situatie te verbeteren. Volgens hem waren er geen bewijzen voor pesterijen. Wel waren de onderlinge verhoudingen op school in de kring rond Dijkman slecht. Volgens Postema is de school "diep geraakt" door het overlijden van de docente.

Volgens Dagblad De Limburger heeft landelijk pestdeskundige Bob van der Meer op verzoek van de docente een analyse van de situatie op school gemaakt. Met dit stuk in de hand schakelde ze een advocaat in om haar geleden schade op de school te verhalen. "Ze is gruwelijk gepest", zegt Van der Meer. Met name tijdens vergaderingen vonden de pesterijen plaats.

Volgens haar echtgenoot veranderde  ze van  "een vrolijke vrouw tot iemand die op het ravijn afging."

Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be