"Katholieke kerk wist van kindermisbruik in Nederlandse internaten"

Van het kindermisbruik op Nederlandse internaten wist de roomskatholieke kerk al in de jaren vijftig. Daarmee opent De Volkskrant vandaag.

Het Nederlands Katholiek Verbond voor Kinderbescherming heeft de roomskatholieke internaten al gewaarschuwd voor seksueel misbruik van minderjarigen door priesters en geestelijken in 1959 en 1962, zo blijkt volgens de krant uit twee brieven uit die tijd, die zijn verstuurd aan de besturen en directies van alle 112 aangesloten internaten.
 
Die brieven, waarover ook al is bericht door het RTL Nieuws, werpen een nieuw licht op de vraag in hoeverre de kerk van Rome destijds op de hoogte was van het seksueel misbruik binnen katholieke instellingen, zegt De Volkskrant. Want de overwegende reactie van de kerk is dat "we het niet geweten hebben".
 
Uit archiefonderzoek blijkt volgens De Volkskrant dat de katholieke kinderbescherming eind jaren vijftig wist dat pedoseksuelen actief waren in de internaten. Verschillende ontuchtzaken hadden zich toen al voorgedaan. Ook prominente politici van de Katholieke Volkspartij (KVP) - die later is opgegaan in de huidige regeringspartij CDA - moeten daarvan op de hoogte zijn geweest, want zij zaten in het bestuur van de Nederlandse kinderbescherming.
 
In de rondzendbrieven van februari 1959 en september 1962 drukt de kinderbescherming de internaten op het hart grote zorgvuldigheid te betrachten bij het aanstellen van personeel, zo weet de krant nog. (anp/adv)