"IS moedigt rekruten aan gegijzelde meisjes van negen te verkrachten"

Rekruten van IS verkrachten in trainingskampen gegijzelde meisjes, zo stelt een Koerdisch voormalig IS-lid.
AP Rekruten van IS verkrachten in trainingskampen gegijzelde meisjes, zo stelt een Koerdisch voormalig IS-lid.
Rekruten bij Islamitische Staat (IS) verkrachten heel jonge gegijzelde meisjes en belanden vervolgens in zelfmoordcommando's omdat ze door de jihadistenleiders als nutteloze strijders worden gezien. Dat stelt een Koerdische klokkenluider in een interview.

Het voormalige IS-lid getuigt dat alle IS-strijders in hun trainingskampen te horen krijgen dat het een door God verleend recht is niet-moslim gevangenen tot seks te dwingen.

Nuttelozen
De man stelt voorts dat vooral mannen die voorbereid worden op zelfmoordmissies aangespoord worden gijzelaars seksueel te mishandelen en dat veel van die toekomstige 'martelaars' Britten zijn.

"Ik heb veel buitenlandse rekruten gezien die in zelfmoordcommando's werden ingelijfd. Niet omdat ze 'uitverkoren' waren en omdat het 'Gods wil' was, zoals de IS-leiders hen prezen, maar omdat ze voor IS van geen enkel nut waren in de strijd", stelt de klokkenluider die zich Sherko Omer noemt.

"Ze praatten geen Arabisch, het waren geen goede strijders en hadden geen professionele vaardigheden. Ze werden gehersenspoeld met het beeld van de maagden die hen in het hiernamaals zouden opwachten en kregen te horen dat ze vrouwen en meisjes mochten verkrachten, tot ze zich uiteindelijk opbliezen in een zelfmoordaanslag".

Omer, een Iraakse Koerd die om veiligheidsredenen zijn ware identiteit verhult, sprak met de Koerdische journalist Rozh Ahmad over zijn leven bij een IS-militie.

Ik heb veel buitenlandse recruten gezien die in zelfmoordcommando's werden ingelijfd. Niet omdat ze 'uitverkoren' waren of omdat het 'Gods wil' was, zoals de IS-leiders hen prezen, maar omdat ze voor IS van geen enkel nut waren in de strijd

Pro-IS manifestanten in het Iraakse Mosoel.
AP Pro-IS manifestanten in het Iraakse Mosoel.

Trainingskamp op Turks-Syrische grens
In het interview, dat verscheen in Your Middle East, omschrijft hij hoe hij werd gedwongen zich bij IS te voegen, hoewel hij zich bij het Vrije Syrische Leger wilde aansluiten om te strijden tegen de troepen van de Syrische president Assad. Hij getuigt hoe islamisten in de Koerdische gemeenschap van Halabja, in het noorden van Irak, hem in contact brachten met mensen in Turkije die hem meenamen naar een trainingskamp op de Turks-Syrische grens. Pas bij zijn aankomst besefte hij dat hij in een IS-kamp was aanbeland.

Wegens zijn technische opleiding werd Omer niet opgeleid voor het slagveld maar tot communicatie-expert. De IS-leiders omschrijft hij als "vriendelijk en respectvol", maar in het kamp was hij al gauw getuige van praktijken, zoals het verkrachten van vrouwelijke gevangenen, die hij niet kon rijmen met zijn waarden.

Christelijke vrouwen
"IS-emirs en commandanten menen dat het aanvaardbaar is seks te hebben met vrouwelijke gevangenen, zelfs tegen hun wil, als die vrouwen ongelovig zijn of niet-moslims. Dat gebeurde met christelijke vrouwen in Al-Raqqa wier mannen in het openbaar werden onthoofd. Dat heb ik gezien".

"Ik was er getuige van hoe zes jihadisten eisten dat een christelijke vrouw en haar dochter hen als hun vrouwen zouden worden toegewezen. De dochter was twaalf of dertien jaar. Ik zei tegen die mannen dat het dwingen van vrouwen verboden is in de islam en dat kinderen onder geen enkel beding mogen aangeraakt worden. Ze richtten hun wapens op mijn gezicht en zeiden dat ik moest oprotten".

Omer beweert dat hij besloot de IS-rangen te ontvluchten nadat hij getuige was van de onthoofding van een Koerd die in de strijd was gevangen genomen.

Seks voor Jihad
Voorts onthult hij dat moslimvrouwen die zich bij IS aansluiten een grote beloning in het hiernamaals in het vooruitzicht wordt gesteld indien ze zich vrijwillig ter beschikking stellen van de 'Seks voor Jihad'-programma's. Omer stelt ook dat Turkse soldaten een oog dichtknijpen terwijl IS-strijders de grens met Syrië oversteken.

Ik zei tegen die mannen dat het dwingen van vrouwen verboden is in de islam en dat kinderen onder geen enkel beding mogen aangeraakt worden. Ze richtten hun wapens op mijn gezicht en zeiden dat ik moest oprotten