"Hervorming EU-landbouwbeleid nog steeds te complex"

GETTY
De Europese Rekenkamer vindt de hervormingsvoorstellen van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid nog steeds "te complex". Bovendien blijft het risico bestaan dat landbouwsubsidies gegeven zullen worden aan begunstigden met veel grond die echter niet "actief" aan landbouw doen, zoals de Britse Queen. Dat blijkt uit een advies dat vandaag gepubliceerd is.

Europa sleutelt momenteel volop aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat omhelst nog steeds het leeuwendeel van het Europese budget, maar is niet langer aangepast aan de situatie op het terrein. Het hervormingsvoorstel van de Commissie gaat niet ver genoeg voor de Europese Rekenkamer.

Zo blijft ook het hertekende juridisch kader voor de Rekenkamer "te complex", met bijvoorbeeld zes afzonderlijke lagen van regelgeving voor plattelandsontwikkeling. Door die complexiteit blijft het beleid erg moeilijk te beheren voor de autoriteiten, betaalorganen en de landbouwers zelf.

Bovendien probeert de Commissie de rechtstreekse betalingen en subsidies dan wel evenwichtiger te verdelen, toch blijft volgens de Rekenkamer het risico bestaan dat het geld bij mensen terecht komt die helemaal niet aan "actieve landbouw" doen. Tegelijk zouden de voorgestelde maatregelen trouwens een "buitensporige administratieve last" leggen op de beheersautoriteiten en de landbouwers, aldus nog de Rekenkamer.