"Controle op milieunormen in landbouw ontoereikend"

UNKNOWN

Sinds de hervorming van het Europese landbouwbeleid in 2005 kunnen landbouwers een deel van hun subsidies kwijtspelen indien ze Europese normen inzake milieu, voedselveiligheid of dierenwelzijn met de voeten treden. De controle op dit systeem laat echter veel te wensen over, zo concludeerde de Europese Rekenkamer in een rapport.

Sinds 2005 worden de Europese subsidies aan de landbouwers niet langer gekoppeld aan het productievolume. De landbouwers ontvangen een eenmalige betaling, die echter ingekort kan worden indien ze een reeks voorwaarden op het vlak van milieu, voedselveiligheid, dierenwelzijn of plattelandsontwikkeling niet respecteren.

Geen goed systeem
Uit een recente audit van de Europese Rekenkamer blijkt dat het systeem in de praktijk niet werkt. De voorwaarden zijn vaak onvoldoende gedefinieerd, niet meetbaar of niet relevant. Bovendien zijn er te weinig controles. Zo worden inspecties vooral uitgevoerd in de zomer, terwijl vele verplichtingen betrekking hebben op activiteiten die in andere seizoenen aan de orde zijn.

Tenslotte ontbreekt het ook aan effectieve sancties. Zo werd geen enkele overtreding van de randvoorwaarden ontdekt bij ruim 11.000 controles op de vogelrichtlijn en bijna 15.000 controles van de habitatrichtlijn die in de loop van twee jaar in vier lidstaten werden verricht.

Nauwelijks toegepast
"We moeten besluiten dat de sancties nauwelijks worden toegepast en weinig ontradend zijn", verklaarde Michel Cretin, het lid van de Rekenkamer dat verantwoordelijk was voor de audit. Hij vreest dat het systeem in deze omstandigheden geen daling van het aantal milieuovertredingen zal brengen, en evenmin een vermindering van het totale betalingsvolume.

De audit werd uitgevoerd in zeven landen. België maakte geen deel uit van de steekproef. Eerder hadden de Belgische landbouwers hun bedenkingen geuit over de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Europese Unie. Zij vreesden overladen te worden met regels en normen. (afp/adv)