"Antibiotica zullen stoppen met werken en de gevolgen zullen verschrikkelijk zijn"

thinkstock
Weldra wordt het te gevaarlijk om een kind met een keizersnede op de wereld te brengen, om een nieuwe heup te laten steken of om chemotherapie uit te voeren. Mochten antibiotica hun kracht verliezen, dan zijn de gevolgen - zowel menselijk als economisch - niet te overzien. Het is vijf voor twaalf, waarschuwt een rapport.

Bacteriën geraken aan een razendsnel tempo resistent aan antibiotica: als we niets doen, dan worden antibiotica binnen de kortste keren volledig nutteloos. Dat staat te lezen in een rapport over antibioticaresistentie van econoom Jim O'Neill.

Zonder antibiotica worden de kleinste ingrepen plots levensbedreigend: een keizersnede, een nieuwe knie of heup, maar ook chemotherapie... Als we geen maatregelen nemen, dan zullen er tegen 2050 10 miljoen mensen per jaar sterven, dat zijn meer slachtoffers dan kanker vandaag maakt. Bovendien zal de economische schade tegen dan 100 biljoen (!) dollar bedragen.

Omdat antibiotica te snel en te gemakkelijk worden voorgeschreven, geraken bacteriën er steeds meer aan gewend. Als we ons antibioticagebruik niet terugschroeven, worden sommige ziektes ongeneeslijk en openen we de deur voor zogenaamde 'superbacteriën' zoals MRSA, beter bekend als de ziekenhuisbacterie.

MRSA, beter bekend als de ziekenhuisbacterie
Wikipedia MRSA, beter bekend als de ziekenhuisbacterie

"Snelle actie is noodzakelijk om hoge menselijke en economische kosten te vermijden."

Jim O'Neill

Antibiotica in vlees

Niet enkel huisdokters nemen te vaak hun toevlucht tot antibiotica, ook in de veeteelt worden ze overdadig gebruikt. En dat heeft ook gevolgen voor ons. Volgens een recente studie aan de University of Technology in Sydney krijgen varkens antibiotica toegediend om infecties onder het vee te vermijden. De consument krijgt uiteindelijk via het varkensvlees antibiotica binnen die bijdraagt tot de hoge weerstand van bacteriën.

Veel varkens krijgen antibiotica toegediend die mensen opnemen wanneer ze het vlees opeten.
photo_news Veel varkens krijgen antibiotica toegediend die mensen opnemen wanneer ze het vlees opeten.

Snelle actie nodig

Econoom Jim O'Neil die twee jaar lang antibioticagebruik onder de loep nam, roept op tot snelle actie "om verschrikkelijke menselijke en economische gevolgen te vermijden".

O'Neill wil een campagne opstarten die mensen bewust maakt van het belang van antibiotica en het gevaar van overdaad. Hij wil dat de Britse overheid het gebruik van belangrijke antibiotica inperkt en een taks invoert op antibiotica voor de veeteelt.

"Mijn rapport maakt niet alleen duidelijk hoe groot de bedreiging van antibioticaresistentie is, maar het stelt ook een werkbaar plan voor om over te gaan tot actie. Mijn plannen zijn ambitieus, maar noodzakelijk om hoge menselijke en economische kosten te vermijden", aldus O'Neill.

Jim O'Neill
REUTERS Jim O'Neill