"Afghanistan moet nog 6,5 miljard euro krijgen"

UNKNOWN

Afghanistan wacht nog steeds op omgerekend 6,5 miljard euro die is toegezegd voor de wederopbouw van het land, zo heeft Acbar, een koepel van internationale hulporganisaties, in een rapport gemeld. De internationale gemeenschap had Afghanistan sinds 2001, na de omverwerping van de taliban, 16 miljard euro beloofd. Bijna 10 miljard euro is ook effectief in het land aangekomen.

Er ontbreekt nog 6,5 miljard euro. Onder de landen en instellingen die hun verplichtingen niet zijn nagekomen, zijn volgens Acbar de Europese Commissie en Duitsland die minder dan twee derde van het beloofde geld hebben gestort. Verder vloeit 40 procent van de hulpgelden weer terug naar de donorlanden, in de vorm van onder meer winsten voor bij projecten betrokken bedrijven en als salarissen voor consultants. (afp/gb)