"Afghaanse regering heeft meer gezag dan VS beweert"

UNKNOWN

Het gezag van de Afghaanse regering is volgens het hoofd van de Afghaanse inlichtingendienst, Amrullah Saleh, groter dan wat de VS beweert. "Het klopt niet dat de regering het maar in 30 procent van het land voor het zeggen heeft. Daarmee reageert Saleh op uitlatingen van de directeur van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Michael McConnell.

Invloed
Volgens Saleh staan slechts acht van de 364 Afghaanse districten, ongeveer 2 procent van de Afghaanse bevolking of 5 procent van het grondgebied, niet onder het gezag van de centrale regering. Saleh bestreed ook McConnells verklaring dat in de 60 procent van het land die wordt bestuurd door regionale stamleiders, de invloed van de centrale regering gering of is of in het geheel niets voorstelt.

Voordeel
McConnell zei vorige week tegen de defensiecommissie van de Senaat dat de controle van Kaboel niet verder reikt dan 30 procent van het land; de Taliban zouden ongeveer 10 procent beheersen en de resterende 60 procent zou de facto in handen zijn van stamleiders. "We vormen een duidelijk afgebakend land", zei Saleh. "Terwijl in Amerika een regering die de volledige steun heeft van stamleiders of die wordt overheerst door stamhoofden als een blok aan het been kan worden gezien (...) beschouwen wij die hier als een voordeel." (novum/gb)

UNKNOWN