"Achterpoortjes in programma sluiten"

Vanmiddag vindt in Brussel voor Griekenland een cruciale ontmoeting van de eurogroep plaats. Het wordt volgens VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken geen makkelijke namiddag. "Gisteren hebben de Duitsers opvallend snel het voorstel van de Grieken verworpen. Maar de Griekse premier Tsipras heeft gisteren wel een uur gebeld met Merkel, dus misschien is er wel een opening voor een akkoord." "De Duitsers hebben een simpel verzoek, zij willen dat het huidige programma verlengd wordt. Maar Griekenland moet wel de nodige hervormingen en besparingen doorvoeren. Het huidige voorstel is volgens de Duitsers te onduidelijk, een soort paard van Troje. Er zijn te veel elementen die voor interpretatie vatbaar zijn en die achterpoortjes moeten gesloten worden." Als er geen akkoord uit de bus komt, lijkt Griekenland af te stevenen op het faillissement. "De Grieken zouden blijkbaar wel al een Europese top hebben aangevraagd indien het overleg vandaag mislukt. Misschien dat er daar wel tot een akkoord gekomen kan worden."