Brusselse overheden vragen extra bijstand en middelen

Volgens Vervoort zal de samenwerking tussen de Brusselse politiezones ook versterkt worden.
PHOTO_NEWS Volgens Vervoort zal de samenwerking tussen de Brusselse politiezones ook versterkt worden.
De Brusselse overheden vragen "bijkomende omvangrijke middelen" om de Brusselse politiezones in staat te stellen de taken die zij door de federale overheid krijgen opgelegd uit te voeren en om de veiligheid van de Brusselaars te garanderen. Zo zouden de manschappen van de federale reserve herschikt worden ter ondersteuning van de Brusselse zones. Ze dringen ook aan op extra politionele en gerechtelijke bijstand onder meer op het vlak inlichtingen en de opvolging van het jihadisme. Zo blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort en de 19 Brusselse burgemeesters na afloop van een bijeenkomst vandaag.

Op de vergadering werd afgesproken de krachten nog sterker te bundelen en de samenwerking tussen de Brusselse politiezones te versterken. De burgemeesters zullen hun korpschefs om voorstellen vragen voor een betere verspreiding van informatie, en indien nodig de samenvoeging van de cellen die instaan voor de opvolging van het radicalisme, een sterkere samenwerking tussen de politiezones en de gemeenten en een betere opvolging van het verschijnsel, in samenwerking met het gewest en in overleg met de bevoegde federale autoriteiten.

In de mededeling wordt erop gewezen dat het Brussels gewest reeds veel middelen vrijmaakt - 125 miljoen euro voor preventie in de periode 2016-2019 -, "maar het is onmogelijk om het alleen te doen". Daarom vragen de minister-president en burgemeesters bijkomende omvangrijke middelen om de Brusselse politiezones in staat te stellen de taken die zij door de federale overheid krijgen opgelegd, uit te voeren én om de veiligheid van de Brusselaars te garanderen, in het bijzonder tijdens grote evenementen die plaatsvinden op het hoofdstedelijk grondgebied. Ze dringen aan om de manschappen van de federale reserve te herschikken ter ondersteuning van de Brusselse zones.

Gezien de omvang van het fenomeen lijkt het meer dan gerechtvaardigd dat de federale overheid onze politiezones zowel qua opvolging als qua ondersteuning extra bijstand verleent voor de ordehandhavingsopdrachten die zij moeten vervullen naar aanleiding van de getroffen waakzaamheidsmaatregelen in het kader van dreigingsniveau 3, besluit Rudi Vervoort.