Zuhal Demir: "Ik verwacht op zijn minst twee jaar sociale vrede"

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir eist dat er de komende twee jaar sociale vrede is. Ze koppelt die eis aan het bereikte loonakkoord, dat voor twee jaar geldig is. "It takes two to tango", zei Demir in de Kamer.

De N-VA is tevreden met het akkoord, zo zei Demir in de Kamer. "Er staan talrijke maatregelen in die leiden tot meer jobcreatie", zei ze. "Meer nog: de regering heeft 127 miljoen euro extra voorzien voor de laagste lonen om de werkloosheidsval tegen te gaan. Jobcreatie is essentieel voor de N-VA."

"Dat de socialistische vakbond het akkoord niet heeft goedgekeurd, is niet nieuw", aldus Demir. "Maar", zei ze verwijzend naar het ACV, "sommigen hebben het akkoord wel goedgekeurd en kondigden enkele minuten later toch acties aan. Beste collega's, it takes two to tango. Het akkoord is gesloten voor twee jaar. Ik verwacht dan ook dat er op zijn minst twee jaar sociale vrede is in dit land."

De eventuele sociale acties die aangekondigd zijn, kunnen volgens Kris Peeters (CD&V) niet gaan om stakingen. "Wat ons betreft, en op basis van het regeerakkoord, kan er niet gestaakt worden. De bedrijven mogen niet gehypothekeerd worden om duidelijk te maken welke punten de vakbonden verdedigen."

It takes two to tango. Het akkoord is gesloten voor twee jaar

Zuhal Demir (N-VA)

Bij de oppositie gooide Eric Massin (PS) het over een andere boeg. Hij raadde de minister aan geen triomfalisme aan de dag te leggen. Hij noemde de tekst "het beste akkoord voor de werkgevers van de voorbije twintig jaar" en cijferde voor dat meer dan de helft van de werknemers het akkoord heeft verworpen.